På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Möjlighet att lämna synpunkter till EU om smarthetsindikator för byggnader

Granskad:
Nyhet

Inom EU pågår arbete för att ta fram ett enhetligt system bedöma och värdera byggnaders smarta beredskap med en smarthetsindikator. Nu finns möjlighet att lämna synpunkter på arbetet med förslaget och de tekniska villkoren fram till den 3 oktober 2019.

Byggnaders smarta beredskap handlar om att bedöma och betygsätta byggnaders förmåga att anpassa sig till energibehov hos boende och användare, bevara byggnaders energianvändning och energiprestanda samt möjligheten till flexibilitet i elanvändning, till exempel laststyrning. EU arbetar med att ta fram en indikator för byggnaders smarta beredskap, Smart Readiness Indicator (SRI), och en metod för hur den ska beräknas.

Arbetet med att ta fram en enhetlig metod och indikator för detta pågår enligt direktivet om byggnaders energiprestanda ((EU) 2018/844, artikel 8.10-8.11 och bilaga IA). Systemet kommer att vara frivilligt när det införs.

I arbetet ingår att EU ska samråda med intressenter på marknaden. Nu finns möjlighet för företag och organisationer att lämna synpunkter på EU:s arbete och de tekniska villkoren för indikatorn inför det slutliga förslaget. Synpunkter lämnas till EU-kommissionen senast den 3 oktober 2019 via länken "Consultation on the establishment of a smart readiness indicator for buildings" under "Relaterad information". 

Under "Relaterad information" finns också en länk till EU-kommissionens webbplats om smarthetsindikatorn där även tekniska studier som genomförts finns att läsa.  Senast den 31 december 2019 ska kommissionen anta en delegerad akt för att skapa ett gemensamt, frivilligt system för smarthetsindikator för byggnader.

 

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen