På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

EU:s renoveringsvåg ska fördubbla renoveringstakten i Europa de kommande 10 åren

Granskad:
Nyhet

EU-kommissionen har presenterat en strategi för en renoveringsvåg i Europa med målet att fördubbla renoveringstakten de kommande 10 åren och försäkra att renoveringar leder till effektivare energi- och resursanvändning. Både EU:s direktiv om byggnaders energiprestanda och energieffektiviseringsdirektivet ska ses över 2021.

Den 14 oktober presenterade EU-kommissionen sin strategi för en renoveringsvåg i Europa. Strategin tar sikte på byggnadsbeståndet i Europa som till stor del använder fossila bränslen till värme och kyla och gammal teknik. Byggnader står för 40 procent av energianvändningen och 36 procent av utsläpp av växthusgaser från energianvändning inom EU. Energieffektivisering är en viktig del i att uppnå klimatmålen och byggnadssektorn måste öka takten.

Renoveringstakten för byggnader i EU är väldigt låg och det är så lite som 1 procent av renoveringar som förbättrar byggnaders energiprestanda. Målen i renoveringsvågen ska leda till att 35 miljoner byggnader i unionen ska renoveras till 2030.

Renoveringsvågen ska också leda till förbättrade sociala, ekonomiska och miljömässiga villkor. Investeringar i byggnader kommer också ledda till fler jobb i byggsektorn – EU uppskattar 160 000 jobbtillfällen vilket ska bidra till unionens återhämtning i corona-krisen.

Ändringar i energidirektiv leder ofta till behov av anpassning av svenska regelverk

Kommissionen aviserar i strategin bland annat att direktivet om byggnaders energiprestanda och energieffektiviseringsdirektivet ska ses över under 2021. En viktig sak som lyfts är en sorts minimikrav som har prövats i några medlemsländer. Hur kraven kommer utformas är inte klart än och kommer utredas närmare i arbetet med att revidera direktiven.

Reglerna för energideklarationer kommer också ses över och uppdateras för att få mer enhetlighet i EU och öka tillgängligheten av energideklarationer. Kommissionen vill också introducera loggbok för byggnader som ska integrera renoveringspass, smarthetsindikator och energideklarationer.

Läs mer om EU:s strategi för renoveringsvågen via länken under relaterad information.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen