På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Energihushållningsreglerna skickas på EU-anmälan

Granskad:
Nyhet

Boverket har justerat förslaget till energihushållningsregler efter att ha gått igenom remissvaren. Reglerna skickas nu på EU-anmälan och planeras träda i kraft den 1 juli 2020.

Boverket har arbetat igenom remissvaren och gjort justeringar i den föreslagna föreskriften och konsekvensutredningen för energihushållningsreglerna. Kravet på primärenergital för småhus har delats upp i tre olika nivåer beroende på småhusets storlek. Det föreslagna kravet om 90 kWh/m2år gäller fortsatt för småhus över 130 m2 medan mindre småhus får något lättare krav. Därutöver definieras att viktningsfaktorn för biobränsle omfattar fasta såväl som flytande och gasformiga sådana. Viktningsfaktorerna för gas och olja omfattar följaktligen endast fossila bränslen. Boverket har haft riktade dialogmöten för att stämma av ändringarna med branschen. Läs mer om ändringarna i konsekvensutredningen och föreskriften via länken under relaterad information.

Innan slutligt beslut om ändringarna i BBR tas ska föreskrifterna anmälas till EU-kommissionen. Denna anmälningsprocedur krävs för tekniska föreskrifter och är till för att bevaka den fria varurörligheten på den gemensamma marknaden inom unionen. Anmälningsproceduren är ett slags gemensamt remissförfarande där kommissionen och andra medlemsstater får möjlighet att komma med synpunkter på svenska regler.

Ändringarna i BBR planeras att träda i kraft den 1 juli 2020. Boverket kan först fatta beslut om ändringarna när anmälningsproceduren är avslutad, vilket planeras ta tre till fyra månader. Boverkets beslut förutsätter även ett regeringsbeslut om de föreslagna ändringarna i plan- och byggförordningen.

Efter anmälan till EU är det inte möjligt att göra några ändringar i regelförslaget.

 

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen