På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Den 1 januari införs primärenergital i energideklaration av byggnader

Granskad:
Nyhet

Boverket har beslutat om ändringar i reglerna för energideklaration av byggnader, som börjar gälla den 1 januari 2019. Ändringen innebär att primärenergital införs i energideklarationerna.

Energideklarationen innehåller information om byggnadens energianvändning och används för att jämföra olika byggnader med varandra. Syftet är att främja en effektiv energianvändning och en god inomhusmiljö i byggnader.

Vad är det som ändras?

Byggnaders energiprestanda kommer efter ändringarna att uttryckas i primärenergital i stället för specifik energianvändning. Även kravet vid uppförande av en ny byggnad uttrycks i primärenergital. Energiklassen kommer att baseras på primärenergitalet i stället för den specifika energianvändningen. Specifik energianvändning kommer dock fortfarande att finnas med som tilläggsinformation i energideklarationens sammanfattning.

Till skillnad från den specifika energianvändningen som anger köpt energi som går åt för uppvärmning, varmvatten och fastighetsel, tar primärenergitalet även hänsyn till vilken energibärare som används och byggnadens geografiska placering. Det betyder att det blir lättare att jämföra byggnader över hela landet.

Varför ändras reglerna?

Regelverket kring byggnaders energiprestanda styrs genom energiprestandadirektivet. Detta direktiv ska följas av samtliga medlemsstater inom EU. Under 2017 genomförde regeringen ändringar i plan- och byggförordningen, som ett steg i implementeringen av energiprestandadirektivet. Det fastställdes där att byggnaders energiprestanda ska uttryckas i primärenergital. Energihushållningsreglerna ändrades som en följd av detta, och primärenergitalet infördes i Boverkets byggregler, BBR. Enligt energiprestandadirektivet ska byggnadens energiprestanda fast­ställas enligt samma metod vid krav på nya byggnader som i energideklarationerna. Därför ändras nu även föreskrifterna för energideklarationerna.

Ny webbhandbok om energideklaration

Boverket kommer att ta fram en webbhandbok för energideklarationer, med vägledande och stödjande information till Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration för byggnader. I webbhandboken kommer ändringarna i reglerna, relaterat till införandet av primärenergitalet, finnas beskrivna. Webbhandboken planeras finnas tillgänglig på Boverkets webbplats i början av januari 2019.

Mer information

Läs mer och ladda ner ändringsförfattningen BFS 2018:11 - BED 10 till Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration för byggnader via länken under relaterad information. Under samma länk finns konsekvensbeskrivningen där det finns mer information om ändringarna i reglerna.

Mer information om energideklaration i byggnader finns på Boverkets webbplats. Länken finns under relaterad information.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen