På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Boverket har sett över energikraven i investeringsstödsförordningen

Granskad: 
Nyhet

Boverket har haft i uppdrag att se över de energikrav som finns i förordning (2016:881) om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande med anledning av ändringen i BBR som träder ikraft den 1 september 2020. Utifrån målsättningarna i uppdraget bedömer Boverket sammanfattningsvis att kravnivåerna inte behöver ändras.

För att ansöka om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och studentbostäder krävs bland annat att byggnaden har en energiprestanda på maximalt 88 procent av energihushållningskraven i BBR. Det finns också en möjlighet att ansöka om förhöjt stöd om byggnaden har en ännu bättre energiprestanda, motsvarande 56 procent av energihushållningskraven. När energihushållningskraven i BBR ändras den 1 september 2020 så påverkas förutsättningarna för att uppfylla energikraven för grundstöd och förhöjt stöd, eftersom kraven för investeringsstödet sätts i relation till energihushållningskraven i BBR. De procentsatser som utgör energikraven i investeringsstödsförordningen är satta utifrån de kravnivåer som finns i BBR idag, och är inte självklart väl avvägda när dessa nu ändras. Boverket har därför fått i uppdrag av regeringen att se över kravnivåerna i investeringsstödsförordningen, och vid behov föreslå nya kravnivåer.

Det är svårt att utifrån tillgänglig information få en entydig bild av vad ändringarna i energihushållningsreglerna i BBR kommer få för konsekvenser för investeringsstödet. I uppdraget från regeringen formuleras ambitioner att stödet ska främja särskilt energieffektiva byggnader och ny teknik, att byggande ska ske på ett kostnadsoptimalt sätt givet högre energiprestanda och utgångspunkten att en andel om 5–15 procent av projekten ska uppnå nivån för förhöjt stöd. Sammantaget finns inte starka skäl att anta att ambitionerna i uppdraget inte kommer att uppnås. Boverket bedömer därför att det inte finns starka skäl att utifrån det vi vet idag ändra kravnivåerna i investeringsstödet. Boverket föreslår en fördjupad uppföljning av det verkliga utfallet av energikraven i investeringsstödet i framtiden.

Uppdraget inkom till Boverket den 28 maj 2020, och rapporterades till regeringen den 1 juli 2020.

Uppdragsbeskrivningen och rapporten går att hitta via länken under relaterad information.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen