På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Krav på klimatskärmen

En byggnads klimatskärm är golv, tak, ytterväggar,
fönster och dörrar som utgör gränsen mot omgivningen.  De ska också uppfyllas. Byggnadens klimatskärm ska vara välisolerad och luftläckaget ska vara begränsat. För detta finns krav på den genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten och luftläckaget i BBR. Kraven är olika beroende på om byggnader är större eller mindre än 50 kvadratmeter.

Klimatskärmens isolering – genomsnittlig värmegenomgångskoefficient, Um

En byggnads isoleringsgrad eller -kvalitet uttrycks som dess genomsnittliga värmegenomgångskoefficient, Um. Det är ett sammanvägt värde för väggar, fönster, dörrar, golv och tak – det som tillsammans kallas för klimatskärm. Enheten för Um är W/m2 K.

Generellt är gränsen för Um inte det styrande kravet för en byggnads energiprestanda. Om kravet på primärenergital uppfylls så uppfylls normalt även kravet på Um. Kravet finns för att säkerställa att en byggnad har en god klimatskärm i de fall då kravet på primärenergital uppfylls genom installationer med mycket hög prestanda. Även om det används lite energi exempelvis till byggnadens uppvärmning, så ska byggnaden vara välisolerad.

I 3 kap. 14 § PBF anges att byggnaden ska ha en klimatskärm som släpper genom en liten mängd energi. Kraven på klimatskärmen definieras närmre i avsnitt 9 BBR. Det finns en övre gräns för tillåtet Um för de olika byggnadskategorierna småhus, flerbostadshus och lokaler. För byggnader med Atemp mindre än 50 kvadratmeter är Um och klimatskärmens täthet de enda energirelaterade krav som ska uppfyllas enligt BBR.

Kravet på Um verifieras genom beräkningar. Regler för vad som ska ingå i beräkningarna finns i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2016:12) om fastställande av byggnadens energianvändning vid normalt brukande och ett normalår, BEN. Du hittar en länk till BEN under Relaterad information. Det finns också en länk till en sida med mer information om mätning och beräkning av en byggnads energianvändning.

Klimatskärmens lufttäthet

Klimatskärmens täthet påverkar en byggnads energianvändning eftersom otätheter orsakar luftläckage och okontrollerad ventilation vilket ökar energianvändningen. I BBR finns inget krav på byggnadens täthet för byggnader med Atemp på mer än 50 kvadratmeter. Energianvändningen som följd av otätheter i klimatskärmen inkluderas i det övergripande kravet på byggnadens energiprestanda, primärenergitalet (EPpet), och gränsen för maximalt installerad eleffekt för uppvärmning.

Byggnader med Atemp mindre än 50 kvadratmeter har dock ett fastställt krav på maximalt luftläckage. Kravet anges som genomsnittligt luftläckage vid 50 Pa tryckskillnad (l/s m2).

Lufttätheten har också betydelse för fuktsäkerheten. Regler om fuktsäkerhet finns i avsnitt 6:53 BBR. Lufttäthet bestäms normalt genom provtryckning. I avsnittet om fuktsäkerhet i BBR finns hänvisning till metod för provtryckning. För större byggnader över 50 kvadratmeter finns inget enskilt täthetskrav och därmed inget krav på provtryckning.

För byggnader över 50 kvadratmeter finns alltså inget enskilt täthetskrav och därmed inget krav på provtryckning i samband med energikraven.Om energiprestanda ska verifieras genom beräkningar kan det ändå vara lämpligt med provtryckning för att indata rörande täthet i beräkningen ska överensstämma med egenskaperna i den färdiga byggnaden (se 2 kap. 1 § BEN). Under Relaterad information finns en länk till en sida med information om mätning och beräkning av en byggnads energianvändning.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej