Byggnadens fastighetsenergi

Här kan du läsa om vad som menas med byggnadens fastighetsenergi och vad som ingår i denna. Du kan också ta del av vanliga frågor och svar.

Med byggnadens fastighetsenergi avses den energi som används för byggnadens behov, t.ex. el till pumpar och fläktar. Det gäller apparater som använder el och som finns inom, under eller är placerade på utsidan av byggnaden.

Elektriska apparater avsedda för annan användning än för byggnaden, exempelvis motorvärmare och belysning i trädgård ingår inte i fastighetsenergin och ska inte medräknas när byggnadens energianvändning och primärenergital bestäms.

När det gäller belysning ska den del av elen som går till fast belysning i allmänna utrymmen och driftutrymmen ingå i byggnadens fastighetsenergi. I till exempel affärscentra (gallerior) blir det alltså den allmänna belysningen i galleriagångar som ska inräknas i byggnadens energianvändning och energiprestanda (primärenergital), medan belysning i affärer får anses vara verksamhetsrelaterad och ska inte inräknas.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej