På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Energikrav

I byggreglerna ställs ett övergripande krav som innebär att byggnaden inte får använda mer än ett visst antal kilowattimmar primärenergi per kvadratmeter och år.

Byggnadens energianvändning enligt Boverkets byggregler är den energimängd som vid normalt brukande behöver levereras till byggnaden (oftast benämnd köpt energi) under ett normalår.

Kravet gäller den energi som vid normalt brukande levereras till byggnaden för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och fastighetsenergi. Hushållsenergi eller verksamhetsenergi räknas inte in. Byggnadens energianvändning under ett år för el, fjärrvärme, fjärrkyla, biobränsle, olja och gas divideras sedan med antal m2 uppvärmd area (Atemp). Resultatet benämns primärenergital och har enheten kWh/m2 och år.

Kravet på primärenergital är olika beroende på var i Sverige byggnaden är belägen, om det är en bostad eller lokal, och om den värms upp med el eller inte. Du hittar gränsvärdena i avsnitt 9 om energihushållning i BBR. För lokaler görs ett tillägg till kravet om uteluftsflödet av utökade hygieniska skäl är större än 0,35 l/s och m2. Reglerna tar på det viset hänsyn till att ett utökat uteluftsflöde ökar byggnadens energianvändning.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej