Effektkrav

Det finns regler som begränsar installerad eleffekt för uppvärmning av byggnader.

För nya byggnader ställs krav på högst tillåten installerad eleffekt för uppvärmning.

Installerad eleffekt för uppvärmning definieras i sin tur som den sammanlagda eleffekt som maximalt kan upptas av de elektriska apparater för uppvärmning som behövs för att upprätthålla avsett inomhusklimat, tappvarmvattenproduktion när byggnadens maximala effektbehov föreligger.

Med installerad eleffekt för uppvärmning avses alltså den eleffekt som behövs för själva uppvärmningsanordningen inklusive den effekt som behövs för uppvärmning av ventilationsluft. Dessutom ingår eventuell effekt för förvärmning, eftervärmning eller avfrostning i ventilationssystem.

Effektkravet gäller alla byggnader.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej