På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Effektkrav

Det finns regler som begränsar installerad eleffekt för uppvärmning av byggnader.

För nya byggnader ställs krav på högst tillåten installerad eleffekt för uppvärmning. I plan- och byggförordningen ställs krav på särskild hushållning med elenergi. Kravet specificeras i Boverkets byggregler och är formulerat som maximalt installerad eleffekt. Följden blir att det inte är möjligt att använda direktverkande el för uppvärmning av byggnader. Om en  byggnad ska ha elbaserad uppvärmning krävs att en värmepump används för att inte överskrida kravet på maximalt installerad eleffekt.

Installerad eleffekt för uppvärmning definieras som den sammanlagda eleffekt som maximalt kan upptas av de elektriska apparater för uppvärmning som behövs för att upprätthålla avsett inomhusklimat, tappvarmvattenproduktion när byggnadens maximala effektbehov föreligger.

Med installerad eleffekt för uppvärmning avses alltså den eleffekt som behövs för själva uppvärmningsanordningen inklusive den effekt som behövs för uppvärmning av ventilationsluft. Dessutom ingår eventuell effekt för förvärmning, eftervärmning eller avfrostning i ventilationssystem.

Effektkravet har en grundnivå på 4,5 kW där tillägg kan tillåtas beroende på byggnadens storlek och var i Sverige byggnaden ligger. Effektkravet gäller alla byggnader där arean (Atemp) är lika med eller större än 50 m2.

 

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej