På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Kontroll av att energikraven uppfylls

Här kan du läsa om hur kontrollen av att energikraven uppfylls kan göras. Kommunen är tillsynsmyndighet.

Byggnadens energianvändning bör i normalfallet både beräknas och mätas. Om byggnadsnämnden anser att energimätning behöver göras, så ska detta skrivas in i kontrollplanen. Kommunen kan inte meddela slutbesked, eftersom kontroll behöver göras i ett senare skede. Däremot kan byggnadsnämnden ge interimistiskt slutbesked enligt 10 kap. 36 § i plan- och bygglagen. Byggherren ansvarar i sådana fall för att mäta och leverera in mätresultat till kommunen i enlighet med kontrollplanen.

Redovisning av byggnadens energianvändning kan samordnas med en energideklaration som ska göras för nya byggnader. I Boverkets föreskrifter och allmänna råd om energideklaration för byggnader framgår att nya byggnader ska deklareras senast två år efter det att byggnaden tagits i bruk. Tidpunkten för mätningens redovisning enligt BBR:s råd och tidpunkten för energideklaration sammanfaller därför väl i tiden så att mätningsresultatet kan samutnyttjas.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej