Atemp

Atemp är den invändiga arean för våningsplan, vindsplan och källarplan som värms till mer än 10 °C i byggnaden. Atemp är den area som byggnadens specifika energianvändning ska beräknas efter.

BBR ställer krav på maximalt tillförd energi per kvadratmeter golvarea och år (kWh/m2 och år) till byggnaden. För detta ändamål har byggnadens energianvändning och den area som energianvändningen ska fördelas på, Atemp, definierats i BBR. Genom att dividera byggnadens energianvändning med Atemp erhålls byggnadens specifika energianvändning, som byggreglerna sätter en övre gräns för.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej