Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Så skyddar du din fastighet vid oväder

Granskad:

Storm och oväder kan leda till allvarliga störningar i samhället och leda till olyckor och dödsfall. Här kan du läsa om hur du skyddar din fastighet vid oväder.

Stormvindar kan få träd att blåsa omkull, takpannor och i värsta fall tak och skalmursväggar och väggskivor att blåsa ner.

Kontrollera ditt hus och du som är hyresvärd låt fastighetsskötaren ha extra kontroll på husen nu, men gå inte upp på hustaket eller nära väggar som har tegel eller skivor som håller på att släppa.

Spärra av så ingen skadas och kontakta räddningstjänsten om du behöver det. Materiella skador går alltid att reparera när stormen bedarrat, men sätt inte dig eller din kollega i fara.

Viktigaste är att ingen skadas

Kraftig blåst med regn kan driva in vatten i väggar och tak där det annars inte läcker in. Börjar det droppa från innertaket under vinden eller från översidan av fönstersmygen så se till att det snabbt kan torka så är risken liten för en bestående fuktskada. Inspektera gärna vinden och krypgrunden efter stormen.

Bor du i ett område som lätt drabbas av översvämning vid nederbörd så kontrollera att gallret på dagvattenbrunnarna inte är igensatt och ser det ut att bli kraftigt regn så bär upp dina saker från källaren.

Mer information

Krisinformation.se har tagit fram information om vilket ansvar olika myndigheter har, men även vilket ansvar som du själv har vid stormar. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har information kring översvämningar och hur du kan skydda din fastighet. Du hittar länkar under "Relaterad information".

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen