Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ljud och buller

Granskad:

Ljud är tryckförändringar i luften. Tryckvariationerna sprids som vågrörelser genom luften, träffar örat och uppfattas som ljud. Buller brukar oftast beskrivas som oönskat ljud. Sådant oönskat ljud kan ibland vara störande, kanske särskilt när människor söker tystnaden för rekreation och återhämtning.

Olika slags buller

De vanligaste källorna till buller är väg-, spår-, och flygtrafik, samt industrier och andra verksamheter. Alla dessa sorters buller brukar sammanfattas som omgivningsbuller.

De källor som orsakar buller klassificeras i olika kategorier. Varje kategori har riktvärden för vilka ljudnivåer som är acceptabla. Beroende på omständigheterna kan klassificeringen av en och samma bullerkälla växla, och därmed växlar också de acceptabla ljudnivåerna.

En del buller är lågfrekvent. Lågfrekvent buller kan komma från flera olika källor och är särskilt problematisk, eftersom det är svårt att skärma och upplevs som mer störande.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen