På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Installerad eleffekt

Boverkets byggregler begränsar hur mycket eleffekt som får installeras i en byggnad för uppvärmning. Syftet med detta är att särskilt hushålla med el. Här kan du läsa mer om vad kravet på maximalt installerad eleffekt innebär.

Installerad eleffekt för uppvärmning definieras som den sammanlagda eleffekt som maximalt kan upptas av elektriska apparater för uppvärmning och tappvarmvattenproduktion. Kravet inkluderar även anordning för uppvärmning av ventilationsluft och avfrostning av ventilationsaggregat.

Kravnivåer

Eftersom klimatet varierar över landet skiljer sig även effektkravet åt mellan landets kommuner. Det faktiska effektkravet tillåts även variera beroende på byggnadens storlek, där större byggnader får lov till att ha en högre installerad eleffekt. Små byggnader under 50 m2 är helt undantagna från kravet om installerad eleffekt.

Vissa byggnader medges tillägg till kravnivån beroende på ventilationsbehov av hygieniska skäl.

Kraven finns i tabell 9:2a i Boverkets byggregler (BBR).

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej