Kontroll

Här kan du läsa om hur kontrollen av att energikraven uppfylls kan göras. Kommunen är tillsynsmyndighet.

Byggnadens energianvändning bör i normalfallet både beräknas och mätas. Om byggnadsnämnden anser att energimätning behöver göras, så ska detta skrivas in i kontrollplanen. Kommunen kan inte meddela slutbesked, eftersom kontroll behöver göras i ett senare skede. Däremot kan byggnadsnämnden ge interimistiskt slutbesked enligt 10 kap. 36 § i plan- och bygglagen. Byggherren ansvarar i sådana fall för att mäta och leverera in mätresultat till kommunen i enlighet med kontrollplanen.

Redovisning av byggnadens energianvändning kan samordnas med en energideklaration som ska göras för nya byggnader. I Boverkets föreskrifter och allmänna råd om energideklaration för byggnader framgår att nya byggnader ska deklareras senast två år efter det att byggnaden tagits i bruk. Tidpunkten för mätningens redovisning enligt BBR:s råd och tidpunkten för energideklaration sammanfaller därför väl i tiden så att mätningsresultatet kan samutnyttjas.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej