På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Atemp

Atemp är den area som ska användas vid beräkning av en byggnads energiprestanda. Atemp utgör den invändiga arean för våningsplan, vindsplan och källarplan som värms till mer än 10 °C i byggnaden. Byggnadens energiprestanda anges som primärenergital.

Begreppet Atemp används för att definiera den area som en byggnads energianvändning ska beräknas efter. Atemp är alltså en energirelaterad area som enkelt ska kunna definieras för såväl en ny som för en befintlig byggnad. BBR ställer krav på maximalt tillförd energi per kvadratmeter golvarea och år (kWh/m2 och år) till byggnaden. För detta ändamål har byggnadens energianvändning och den area som energianvändningen ska fördelas på, Atemp, definierats i BBR. Definitionen finns i 9:12 BBR. Genom att dividera byggnadens energianvändning med Atemp erhålls byggnadens specifika energianvändning, som byggreglerna sätter en övre gräns för.

Måttet på byggnadens energiprestanda – primärenergital – beskrivs under rubriken Energikrav.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej