Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ekonomisk plan för kooperativa hyresrättsföreningar

Granskad:

Vid ombildning av hyresrätt till kooperativ hyresrätt genom köp av hus ska föreningen ta fram en ekonomisk plan. Om ni inte har en godkänd ekonomisk plan får ni inte upplåta (hyra ut) era lägenheter som kooperativa hyresrätter. Planen granskas av två intygsgivare, och om uppgifterna i planen stämmer och bostadsprojektet är ekonomiskt hållbart godkänns planen genom ett intyg. En ekonomisk plan behövs inte när föreningen hyr bostadshus.

Den ekonomiska planen är en teknisk och ekonomisk beskrivning av föreningens verksamhet. Planen ska bland annat innehålla en beskrivning av föreningens byggnader, uppgifter om de kostnader föreningen har för drift och underhåll av huset och eventuella lån.

Planen ska också ha granskats och godkänts av två intygsgivare som bedömer om de uppgifter som finns i planen stämmer och verksamheten är ekonomiskt hållbar. Ni kan hitta godkända intygsgivare via vår söktjänst "Hitta intygsgivare". Det finns en länk dit under "Relaterad information".

Ni behöver inte registrera den ekonomiska planen hos någon myndighet.

Läs mer i Boverkets allmänna råd (2017:7) om ekonomiska planer och kostnadskalkyler för bostadsrättsföreningar, ekonomiska planer för kooperativa hyresrättsföreningar och förenklade ekonomiska planer för bostadsföreningar samt om intygsgivare. De började gälla den 1 oktober 2017. Du hittar en länk till dem under "Relaterad information". Där finns också Boverkets webbaserade handbok till de allmänna råden.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen