Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Främjar trivsel och trygghet

Granskad:

För de flesta utgör det egna hemmet en trygghet. Vid en ombyggnad är det lätt att känna att man förlorar kontrollen över det egna hemmet, vilket ger en känsla av oro och otrygghet.

Om hyresgästen ges möjligheter att påverka vad som händer kan det vara lättare att hantera situationen. Känslan av att vara delaktig kan minska stressen och oron i samband med renoveringen.

Hyresgäster som får möjlighet till inflytande känner sig delaktiga i utvecklingen av bostadsområdet, vilket kan bidra till att man trivs och vill bo kvar. Delaktighet och engagemang från hyresgästernas sida kan bidra till att öka tryggheten och trivseln i huset eller i hela bostadsområdet, vilket i sin tur ökar bostädernas attraktivitet.

Även om det som de boende tar upp inte kommer som en överraskning för dig som hyresvärd, har det stor betydelse att de boende fått möjlighet att uttrycka sin vilja och kan känna sig respekterade och lyssnade på. Genom processen har du som hyresvärd också möjlighet att stärka relationen till dem som bor i dina fastigheter.

Etiskt är det en fråga om respekt för enskilda människors hem och livssituation.

Eva Öresjö, forskare, i "makten över rummet" 2010.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen