Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Varför satsa på boendeinflytande

Granskad:

Varför lägga tid och kraft på att ge hyresgästerna inflytande i samband med ombyggnad? Här får du en orientering om fördelar som många har sett med att ge de boende möjlighet till inflytande.

 

Bättre underlag - bättre resultat

De boende har värdefulla kunskaper om hur bostadsområdet fungerar och i vilka avseenden det fungerar mindre bra.

Främjar trivsel och trygghet

När de boende får möjlighet att uttrycka sin vilja och kan känna sig respekterade och lyssnade på ökar ofta trivseln. Det kan också minska stress och oro bland hyresgästerna inför ombyggnaden.

Spara tid och pengar

Det kan ta tid att fånga upp de boendes synpunkter. Men många gånger har man igen det i ett senare skede, genom att hyresgästerna redan är med på vad som ska hända.

Du behöver hyresgästernas godkännande

Fastighetsägare måste ha hyresgästens godkännande inför större åtgärder i bostaden. Om det gäller ombyggnad av gemensamma utrymmen ska en majoritet av hyresgästerna godkänna dem.

Sju goda skäl

Sju goda skäl till ett boendeinflytande som går utöver vad lagen kräver.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen