På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Du som har den direkta kontakten med hyresgästen inför och under ombyggnaden

Granskad:

Du arbetar som projekt- eller processledare för ombyggnaden eller förnyelseprocessen, vilket inkluderar att hålla i kontakterna med hyresgästerna. Eller också har du ett mer avgränsat uppdrag att vara den som ansvarar för alla kontakter med hyresgästerna inför och under ombyggnaden, till exempel som ombyggnadssamordnare eller kundansvarig.

Det första informationstillfället är viktigt. Där anslås tonen för den fortsatta dialogen. Kalla gärna hyresgästerna i mindre grupper, till exempel trapphusvis. Eller försök få en spridning genom att erbjuda flera alternativ. Använd ett enkelt talspråk. Om du använder facktermer, så förklara dem.

Förbered dig noga

Hyresgästerna har förstås många frågor. Förbered dig noga genom att ta reda på och tänka igenom hur du ska besvara frågor som Varför? Vad ska göras? Hur? När? Hur länge? och förstås: Hur påverkar det min hyra? Som representant för hyresvärden måste du grundligt och pedagogiskt förklara varför ombyggnaden ska göras och vilka tekniska åtgärder som är nödvändiga. Och vilka frågor som dialogen ska omfatta, eller med andra ord vad hyresvärden är beredd att ge de boende ett inflytande över. Även formerna för den fortsatta dialogen behöver klargöras, gärna i samråd med de boende själva.

Var saklig och realistisk

Berätta vad hyresvärden vill uppnå med ombyggnaden och på vilket sätt den är tänkt att förbättra bostäder och gemensamma utrymmen.

Var saklig och realistisk! Ge aldrig glädjekalkyler över hur lång tid det kommer att ta. Var tydlig med vilka olägenheter som ombyggnaden kommer att föra med sig! Ett stambyte är dammigt, stökigt och bullrigt och det behöver du göra klart redan från början.

Tidig, korrekt och ärlig information, det tjänar alla på.

Thomas Enmark, fastighetschef vid John Mattson Fastighet AB.

En nyckelfråga för hyresgästerna är om de ska bo kvar eller inte under renoveringen. Den frågan behöver lösas med hänsyn till varje enskilt hushålls situation och förutsättningar.

Ha rätt personer med dig

Särskilt vid första informationstillfället kan det vara viktigt att alla som är ansvariga för olika delar av ombyggnadsprocessen deltar. Inte bara för att kunna ge korrekta svara på olika slags frågor som de boende kan ställa. Det handlar lika mycket om att understryka vikten av mötet och visa respekt för hyresgästerna.

Om det är ett helt bostadsområde som ska förnyas kommer du förmodligen inte att kunna svara på alla frågor som uppstår. En del av dem gäller säkert saker som kommunen eller någon annan ansvarar för. Då är det bra att ha med en representant från kommunen och från eventuella andra berörda aktörer, åtminstone på det första mötet med de boende.

Det måste vara "på riktigt"

Om du efterlyser synpunkter och önskemål från de boende så måste ni från hyresvärdens sida också vara beredda att beakta de förslag som kommer fram. Eller förklara varför vissa önskemål inte kan beaktas.

Utnyttja flera kanaler

En stor del av utmaningen ligger i att få upp ett intresse bland de boende. Du kan behöva utnyttja många kanaler parallellt för att nå ut till olika grupper. Försök ta hjälp av arbetskamrater eller hyresgäster om det finns språkliga barriärer. Det är ofta effektivare med mindre möten, kvartersvis eller trapphusvis, än med stormöten dit alla i bostadsområdet kallas. Det gäller också att du gör dig tillgänglig och är närvarande i bostadsområdet och försöker fånga upp synpunkter och önskemål även på informella vägar.

Vissa frågor kanske lämpar sig att bilda arbetsgrupper kring. Att få alla olika hyresgästgrupper representerade i arbetsgrupper är ofta inte nödvändigt eller ens möjligt att åstadkomma. Ta tag i dem som är beredda att engagera sig och håll dörren öppen för andra att ansluta sig efter hand!

Återkoppla till hyresgästerna

Det är viktigt med återkoppling till de boende. Att du visar på vilket sätt deras synpunkter har beaktats.

När det gäller förnyelseprojekt som omfattar ett helt bostadsområde kan det finnas ett dilemma: Å ena sidan krävs långsiktighet och uthållighet i ett utvecklingsarbete och å andra sidan är det nödvändigt att snabbt uppvisa någon form av konkreta resultat av de boendes engagemang. Annars är det lätt att tappa i trovärdighet när det gäller inflytandemöjligheterna och svårt att upprätthålla intresse och engagemang.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen