Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Om vägledningen

Granskad:

Det här är en vägledning om boendeinflytande vid ombyggnad, till stöd för fastighetsägare med hyreshus som behöver byggas om. Den innehåller tips och exempel på hur man kan göra samt information om vad som gäller enligt lag. Vägledningen är inte tvingande och har ingen rättsverkan.

En bostadsrättsförening kan vara hyresvärd

För bostadsrättsföreningar som även har hyreslägenheter gäller samma regler i förhållande till hyresgästerna som för andra hyresvärdar.

Vad avses med ombyggnad?

Begreppet ombyggnad, som finns i hyreslagen, har ingen entydig definition. Här används ombyggnad synonymt med renovering och avser en större upprustning av huset.

Kontaktpersoner på Boverket

Vägledningen har sammanställts av Ulrika Hägred, Assar Lindén och Annette Rydqvist. Från Informationsenheten har Ingvar Andersson, Charlotte Blom och Anna-Karin Boulliant medverkat och från IT-enheten Marie Appelros.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen