Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Uppföljning och utvärdering av dialogen

Granskad:

Det är inte helt lätt att följa upp och utvärdera en dialogprocess. Man kan se och bilda sig en uppfattning om resultatet av själva ombyggnaden men hur vet man om det var en var lyckad dialog? Och är det någon som bryr sig om det efteråt? Hur kan man utvärdera om det "var lönt" att ha en dialog med de boende inför ombyggnaden?

Några frågor man kan ställa och resonera kring:

  • Kände alla att de blev lyssnade på?
  • Hade alla chans att komma till tals?
  • Vilka kom till tals? – vilka gjorde inte det? Vilka deltog i dialogen och vilka gjorde inte det?
  • Fick du veta nya saker om din fastighet och om hur det är att bo där?
  • Blev resultatet bättre än det annars skulle ha varit? Kom det fram synpunkter och idéer som du som fastighetsägare inte var beredd på?
  • Är hyresgästerna mer nöjda med sitt boende nu och beror det i så fall bara på de fastighetstekniska förbättringarna eller hade det något med dialogen att göra?

Fortsatt dialog med hyresgästerna

Det engagemang som uppbådas i samband med en ombyggnad behöver på något sätt upprätthållas för att de positiva effekterna ska bestå. Det gäller att se till att det finns lokaler och andra naturliga mötesplatser där dialogen kan fortsätta. Det kan också handla om att tillsammans med hyresgäster och lokala föreningar arrangera olika aktiviteter. Sådant som skapar trivsel och engagemang kan också bidra till att stärka förtroendet mellan dig och hyresgästerna och de boende sinsemellan.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen