Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Hyresgästernas godkännande

Granskad:

Dialogen med hyresgästerna leder förhoppningsvis till att hyresgästerna bättre förstår behovet av en ombyggnad och att de flesta ser fram emot de förbättringar som renoveringen kommer att ge.

Genom dialogen har de boende haft möjlighet till inflytande över ombyggnaden, vilket ökar förutsättningarna för en positiv inställning. Det kan också bidra till att dämpa oron för vad själva ombyggnadsarbetena kommer att innebära.

Som hyresvärd sparar du mycket tid om du kan komma överens med hyresgästerna om vilka åtgärder som ska genomföras, och få in ett godkännande från var och en.

Du kan inte vända dig till hyresnämnden förrän tidigast två månader efter att du har informerat hyresgästerna och gett dem möjlighet att lämna sitt godkännande. Försök att under den tiden komma överens med hyresgästerna så att ni inte behöver lösa tvisten i hyresnämnden!

Vi har inte haft ett enda ärende i hyresnämnden de senaste tre åren.

Jörgen Olsson, Tunabyggen, som arbetar mycket aktivt med boendeinflytande vid ombyggnad.

Du måste även ha tillåtelse att komma in i lägenheterna

Se till att få hyresgästens medgivande för att få komma in i lägenheten och genomföra ombyggnadsåtgärderna. Kom överens om när och hur länge. Var omsorgsfull kring rutinerna för hur hantverkarna ska få tillgång till lägenheten och eventuellt identifiera sig för hyresgästen. Hyresgästen ska kunna känna sig trygg med att ha främmande personer som rör sig i bostaden. Om det inte skulle gå att få ett medgivande från hyresgästen finns det i sista hand möjlighet att vända sig till kronofogden för att få komma in i lägenheten.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen