På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Information eller inflytande?

Granskad:
en trappa med fyra olika steg: information, förankring, delaktighet och medbestämmande

Information är inte detsamma som dialog och inflytande innebär inte nödvändigtvis medbestämmande. Det är viktigt att ha klart för sig vad det egentligen är fråga om vid varje enskilt tillfälle – och att vara tydlig med det inför de boende. Om det inte handlar om en dialog utan om information, så bör det framgå för alla inblandade.

Delaktighetstrappan beskriver nivåer i en dialogprocess

Man kan sortera dessa begrepp i en "delaktighetstrappa", efter vilken grad av inflytande det är fråga om:

Steg 1: Information

Information till de boende om förestående förändringar

Steg 2: Förankring

Förankring eller konsultation ger möjligheter för de boende att ge synpunkter på olika förslag och alternativ

Steg 3: Delaktighet

De boende deltar i framtagandet av förslag. Här förutsätts en ömsesidighet, där hyresgästerna får framföra sina åsikter och idéer och argumentera för olika lösningar i dialog sinsemellan och med dig som fastighetsägare. Det kan vara så att hyresgästerna deltar under en längre tid och är med i en utvecklingsprocess från idé till beslutsunderlag.

Steg 4: Medbestämmande

De boende deltar i beslut, t.ex. genom att rösta på alternativa lösningar för ombyggnaden eller välja nivå på renoveringen av den egna lägenheten.

Steg 2, 3 och 4 innebär alla någon form av dialog och därmed ett boendeinflytande. Det gör inte steg 1, som bara avser en enkelriktad kommunikation. Men kontinuerlig information om vad som är på gång är en grundläggande förutsättning för att hyresgästerna ska kunna engagera sig och för att du som fastighetsägare ska kunna föra en meningsfull dialog med de boende.

Inte någon kronologisk ordning

Observera också att de olika stegen inte speglar en kronologisk ordning. Även om det ofta är så att information är det första steget så behöver de andra nivåerna inte nödvändigtvis följa på varandra tidsmässigt. Under en dialogprocess är det naturligt att man rör sig fram och tillbaka mellan de olika stegen, beroende på vilken fråga som behandlas.

Ena gången gäller det kanske att får synpunkter från hyresgästerna på ett framtaget förslag. En annan gång kan det handla om att tillsammans med en grupp av hyresgäster utarbeta ett förslag till lösning, där de boende bidrar med sina erfarenheter och kunskaper för att resultatet ska bli så bra som möjligt. Sedan gäller det kanske att förankra det förslaget i en vidare krets av hyresgäster. Och vid ytterligare ett annat tillfälle kan de boende vara med och bestämma, till exempel genom att få rösta på alternativa lösningar.

Fakta

Resonemanget här bygger på de olika varianter av "delaktighetstrappor" som utvecklats och använts av bland andra Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Båstad, Haninge och Huddinge kommuner samt Boverket, som i sin tur inspirerats av forskaren Sherry Arnsteins "Ladder of participation".

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen