Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Utgångspunkt i de boendes förslag

Granskad:

Vid förnyelsen av Elineberg i Helsingborg fick en arbetsgrupp av boende tillsammans med bostadsföretaget ta fram ett upprustningsförslag.

Det var framför allt inriktat på en renovering av lägenheter, källare och trapphus samt upprustning av tekniska system. I två av husen även lägenhetssammanslagningar och hissinstallationer.

Arbetsgruppen hade utsetts på ett bostadsmöte. Förslaget presenterades genom en utställning för övriga boende. Sedan genomfördes en majoritetsomröstning genom en enkät till hyresgästerna.

Underskatta inte tid och störningar!

På grund av en serie olyckliga omständigheter uppstod förseningar som satte hyresgästernas tålamod på hårda prov. De hade med påfallande jämnmod tolererat störningar som de var mentalt förberedda på, men arbetsmoment som de inte var beredda på gav starka negativa reaktioner.

Delaktighet främjar goda relationer

Relationerna mellan hyresgäster och byggnadsarbetare fungerade annars i stort sett bra. Ombyggnaden ledde också till att kontakterna och samtalen grannar emellan ökade. En hel del av de boende blev upplivade av ombyggnaden och de händelser som omgav den. De boende uppfattade hela tiden att förnyelsen av boendemiljön utgick från deras behov och önskningar och inte från någon abstrakt framtida befolknings. Man hade som boende blivit sedd, respekterad och tagen på allvar.

Visa på konkreta resultat

Något som upplevdes som positivt var att hyresvärden arbetade utifrån en ganska pragmatisk steg-för-steg-filosofi och var mån om att så snabbt som möjligt omsätta ord till praktisk handling.

Källa: Eva Öresjös uppsats "Teknisk upprustning utan social turbulens" i "Makten över rummet. Tankar om den hållbara staden" (2010)

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen