Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Två år av förtroendeskapande insatser

Granskad:
En väggtidning
Foto: Ulrika Hägred /Boverket

Ombyggnaden av stadsdelen Drottninghög i Helsingborg kommer att få stora konsekvenser för de boende. Målet är att förtäta och skapa större variation samt balansera hyreshöjningar så att hyresgäster ska kunna bo kvar.

Tanken är också att en större variation ska kunna utveckla bostadsområdet för att öka möjligheten till boendekarriär för hyresgästerna eller kanske locka nya målgrupper till Drottninghög.

– Det har aldrig varit en hemlighet att vissa delar av bostäderna kan komma att behöva rivas, säger Gunnar Blomé, projektledare på Helsingborgshem. Ändå har vi inte fått några kraftiga motreaktioner från befolkningen.

– Bostadsbeståndet är i dag ganska likformigt, men lägenheterna är ändamålsenliga och bra planerade. Stora, billiga lägenheter är en bristvara på marknaden och dem ska man vara rädd om. Det går inte att bygga nya stora billiga lägenheter. Samtidigt är det många hyresgäster som efterfrågar andra kvaliteter i bostäderna, som vi i dagsläget inte har på Drottninghög.

närbild på en man med skägg
Gunnar Blomé, projektledare på Helsingborgshem. Foto: Ulrika Hägred /Boverket

– Genom att vara ärliga och öppna med projektets målsättning har vi lyckats få en positiv inställning bland hyresgästerna och vi är väldigt tydliga med att vi kommer att hjälpa alla hyresgäster oavsett vilken strategi som väljs, säger Gunnar Blomé. Det kan till exempel innebära att vi hjälper hyresgästen till en liknande lägenhet om vi måste evakuera på grund av omfattningen på ombyggnationen eller om vi måste riva. Vi hjälper också till med flytt av bohag. Äldre och människor med särskilda behov hjälper vi också med packning av bohag. Målet är att ingen ska hamna i kläm.

Lyssna med stora öron

Helsingborgshem har arbetat i två år med att upparbeta hyresgästernas förtroende. Företaget har två personer, Daniel Kirschner och Li Hautala, anställda som kundvärdar med uppgift att hålla i dialogen med hyresgästerna i området. De har båda stark förankring och högt förtroende bland de boende i området.

Daniel och Li har bland annat gjort cirka 250 hembesök bland de 1 100 lägenheterna, då de har suttit ner och pratat personligen med hyresgästerna. De utgick från ett frågeformulär, men med öppna frågor och det var snarare fråga om lugna samtal än regelrätta intervjuer. Syftet var bland annat att ta reda på vilka önskemål som fanns om att flytta till en annan lägenhetstyp och att ta reda på vilka behov hyresgästerna såg som viktiga.

närbild på en man med skägg
Daniel Kirschner, kundvärd på Helsingborgshem. Foto: Ulrika Hägred /Boverket

– Det handlade om att lyssna med stora öron, berättar Daniel Kirschner. I lugn och ro, inga mobiler på. De hade inga förslag med sig utan det gällde framför allt att dämpa oron. Många hyresgäster var stressade inför ombyggnaden. Vi försökte berätta tydligt att det är fråga om ett långsiktigt arbete. Använde tolk där det behövdes, men oftast gick det bra, bara man tog det lugnt.

– Hembesöken har motverkat mycket motstånd, säger Daniel Kirschner. Utan dem hade många hyresgäster varit arga och inte lyssnat. Det hade varit svårt att nå fram. "Renovering" har varit ett mycket laddat begrepp.

Dialog om problem och behov

Syftet med hyresgästdialogen totalt sett har varit att:

 • identifiera problem och behov
 • bjuda in hyresgästerna att påverka aktivt vissa delar av ombyggnaden, till exempel trapphus, gårdsrum och kvaliteter i lägenheterna
 • skapa förtroende.

Viktiga punkter i dialogen har gällt att:

 • skapa mötesplatser, bland annat en lokal att hyra
 • utveckla grönområdena
 • öka tryggheten

Många olika aktiviteter under plansamrådet

Kommunen har nyligen haft samråd kring detaljplanen i fyra veckor. Gunnar Blomé betonar vikten av att bostadsföretaget samordnar sig med staden. Men samtidigt måste hyresvärden få "äga sin process", när det gäller själva ombyggnaden. Helsingborgshem och staden har tillsammans genomfört cirka 16 aktiviteter under plansamrådet.

Bland aktiviteterna kan nämnas:

 • Planpromenader vid tre tillfällen
 • Geoaktiv skattjakt: barn har fått gå runt med GPS
 • Legoaktivitet: barn har fått bygga upp husen enligt planen med legoklossar
 • Personal ute på gårdarna varje dag under två veckor
 • Utskick till alla hyresgäster och näringsidkare med information om planen
 • Väggtidning på två husgavlar
 • Annons i tidningen
 • Utställning på Drottninghögs bibliotek och på stadsbyggnadskontoret
 • Livesändningar på kommunens webbplats
 • En Facebook-sida, som haft cirka 750 besökare. Där finns bland annat en fråga-svar-funktion kring vad en planprocess är och vad projektet innebär.
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen