På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Stena utvecklar konceptet Relationsförvaltning

Granskad:

Trygga, stabila och trivsamma boendemiljöer. Det är grunden i Relationsförvaltning à la Stena Fastigheter. Fokus ligger på barn och ungdomar för att underlätta skola och arbete, säger Jorunn Rådberg vid Stena Fastigheter.

Stena Fastigheter insåg tidigt att det behövdes något mer än traditionell förvaltning för att skapa bra boendemiljöer. I slutet på 1990-talet gick Stena Fastigheter därför i spetsen för Hermodsdalslyftet i Malmö, ett samarbete mellan bland annat boende, fastighetsägare och Malmö stad. Projektet som syftade till att skapa en tryggare och trivsammare boendemiljö blev upptakten till det arbete som Stena kallar för Relationsförvaltning.

Lång lista med aktiviteter

Mycket handlar om att bidra till långsiktiga aktiviteter tillsammans med hyresgäster och föreningar. Det kan vara odlingslotter, bibliotek i tvättstugor, ofta förslag från hyresgäster. Det handlar om medmänsklig samvaro, folk träffas, pratar i det lilla. I större projekt kan till exempel Stadsmissionen eller Fryshuset vara med.

– Vi bygger nätverk mellan människor med hjälp av gårdsvärdar, trädgårdsarbete och korvgrillning. Alla ska kunna vara med och det är jättekul, menar Jorunn Rådberg som arbetar som relationsförvaltningsstrateg hos Stena Fastigheter.

Vad är relationsförvaltning?

Relationsförvaltning är många saker som drar åt samma håll, menar Jorunn Rådberg. Relationsförvaltning syftar till att skapa delaktighet och ökat ansvar hos hyresgästerna, när de själva får vara med och påverka sin boendemiljö. Ökad trivsel ger i förlängningen färre omflyttningar, minskad skadegörelse och ökad kvalitet i boendet. Detta leder i sin tur till gott anseende och ett bestående värde i fastigheterna. Relationsförvaltning är en viktig del i Stena Fastigheters strävan att skapa långsiktigt attraktiva och hållbara boendemiljöer. Det är också ett bra exempel på väl fungerande hållbarhetsarbete i praktiken, säger Jorunn Råberg.

Fördjupad satsning

Från och med 2014 satsar Stena ännu mer på Relationsförvaltning. På varje ort finns en relationsförvaltare som driver arbetet lokalt. Dessutom har Stena anställt en relationsförvaltningsstrateg på övergripande nivå. Framöver ökas fokus på skola och arbete för barn och ungdomar. Att bidra till att fler barn och ungdomar får en bra utbildning, blir bättre rustade för arbetslivet och får arbete är oerhört betydelsefullt både för individerna själva och för samhället, menar Jorunn Rådberg.

Samverkan ger resultat

För att nå goda resultat arbetar Stena Fastigheter aktivt med att identifiera och sammanföra möjliga samarbetsparter i varje område. De analyserar behov, initierar projekt och fungerar som motor i samarbetet. Utgångspunkten är återkommande samtal med de boende kring vilka lokala behov, önskemål och möjligheter som finns. Med bra samverkan mellan hyresgäster och förvaltare samt fastighetsvärdar fångas detta upp i det dagliga arbetet. Själva driften av projekten sköts ofta av lokala aktörer och föreningar med specialkunskaper inom sina intresseområden.

Fokus på barn och ungdomar

– Om barnen och ungdomarna trivs i våra bostadsområden, så trivs också deras föräldrar och vill bo kvar länge. Ett sätt att få ungdomarna att trivas är att medverka till meningsfulla aktiviteter och bra mötesplatser, säger Jorunn Rådberg, relationsförvaltningsstrateg vid Stena Fastigheter, som till sommaren har 300 ungdomar i praktikplatser.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen