Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ombyggnaden gav jobb och utbildning

Granskad:
närbild på en man i gul bygghjälm
Foto: Örebrobostäder

Mitt Gröna Kvarter är arbetsnamnet på ett stort ombyggnadsprojekt som har fått investeringsstöd från Delegationen för hållbara städer. Kvarteret ligger i stadsdelen Vivalla som är Örebros största stadsdel med 2 400 lägenheter och cirka 6 500 invånare.

I dag är Örebrobostäder (ÖBO) den enda hyresvärden i kvarteret. De senaste decennierna har stadsdelen haft en negativ utveckling. Arbetslösheten är hög, utbildningsnivån förhållandevis låg och det är många som av olika anledningar har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden.

Skapar sysselsättning för de boende i ombyggnadsprojektet

ÖBO satsar nu på arbetsmarknadsprojektet Boendebyggarna. Projektet har tagit fram en modell för hur man ställer sociala krav vid upphandlingar, där en del i upphandlingen innebar att redogöra för hur man som entreprenör skapar förutsättningar för att ta emot arbetslösa i projektet. Det handlar om att utveckla arbetstillfällen och utbildningsformer inom ramen för projektet. ÖBO bedömer att 50–80 personer kommer att få utbildning och erbjudas praktik eller jobb i samband med förnyelseprocessen i Vivalla.

Mer än 200 intresseanmälningar

Entreprenören inledde ett samarbete med bostadsbolaget för att utveckla Vivalla. Arbetssökande vivallabor kan vara med att utveckla sin egen stadsdel. Det leder till ökad delaktighet och nya arbetstillfällen. Arbetssökande får här möjlighet till praktik och utbildning i upp till sex månader samtidigt som de får in en fot på arbetsmarknaden. Mer än 200 intresseanmälningar kom in till de 80 platserna under en arbetsmarknadsdag, som anordnades på Vivalla torg i november 2012.

En förebild för andra kommunala bolag

Att ÖBO nu inom ramen för Boendebyggarna för första gången någonsin har ställt krav i en upphandling på att entreprenören ska åta sig att ta emot arbetslösas hyresgäster i sitt företag är att betrakta som en viktig milstolpe. Detta har följts med stort intresse av kommunledningen i Örebro som nu vill att även övriga kommunala bolag och förvaltningar ska följa efter. Flera kommuner och andra bostadsföretag runt om i Sverige har visat intresse för hur ÖBO arbetar med detta.

Källa: ÖrebroBostäder AB: Lägesredovisning 2012 för projektet Mitt gröna kvarter, delprojektet "Boendebyggarna"

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen