Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Litet fastighetsbolag lägger örat mot rälsen

Granskad:
husfasad med ett konstverk i förgrunden
Foto: Kjellberg Fastighets AB

Marknaden är kung tycker 80 år gammal fastighetsägare. Det syns i kundenkäter, statistik och löpande dialoger. Ivar Kjellberg Fastighets AB i Göteborg har lärt sig att lyssna och vara tydlig på marknaden.

I dag är bostadsbristen stor i våra storstäder men i morgon när fastighetsbolag redan har gjort stora investeringar kan det se helt annorlunda ut. Kjellberg Fastighets AB har utvecklat sina egna hyresgästenkäter sedan 1995 för att lära sig mer om vad marknaden vill ha och vad som kan hända i framtiden. Trygg och säker utemiljö, hygglig eller hög standard, vad vill kunderna betala för?

Våra hyresgäster är marknaden

– Våra hyresgästenkäter ger oss stor kunskap om vad hyresgästerna värdesätter och vad de önskar sig i bostadsområdet. Det är en del av vår marknad, säger Angelica Kjellberg, vd och fastighetschef. Med hjälp av våra enkäter, som också innehåller öppna svar, kan hyresgästerna ge oss värdefull information om vad vi kan förbättra.
Ivar Kjellberg arbetar också med visningslägenheter där val av färg, form, badrum och kök är något som påverkar hyran.

närbild på blond kvinna med glasögon
Angelica Kjellberg, Ivar Kjellberg Fastighets AB Kjellberg Fastighets AB

– Jag tror att vi måste hitta nivåer på ombyggnader som många kan betala. Få val ger en lägre kostnad, lägre hyra, och nästan alla hyresgäster vill bo kvar. Produkten eller lägenheten ska hålla över lång tid, samtidigt som den inte får bli för dyr. Standardlägenhet, med få begränsade val, kan vara ett sätt att hantera detta, menar Angelica Kjellberg.

Vad, när och hur?

I alla sina ombyggnadsprojekt vill Kjellberg tidigt kunna presentera vad de vill göra, när det ska ske och hur det ska gå till. Det kan börja med stora möten, där ombyggnadsplanerna presenteras, för att sedan ske trapphusvis och i visningslägenheter.

– Vår produkt ska ha kvalitet och hålla över lång tid, samtidigt som det inte ska vara ett koncept där många hyresgäster inte har råd. Vi ska kunna räkna ihop det på sikt för både hyresgäster och fastighetsbolag. Detta är något av pudelns kärna. Hur kan vi hitta en tillräckligt hög standard, i lägenheter och i bostadsområden, samtidigt som vi kan erbjuda marknaden ett bra pris? Det jobbar vi en hel del med nu, säger Angelica Kjellberg.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen