Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

En öppen enkät som utgångspunkt

Granskad:

Katrin Cederborg är ombyggnadssamordnare på Bostads AB Mimer i Västerås. Hon berättar att de hade erfarenhet av att det kan vara svårt att få ihop människor inför en ombyggnad. De valde därför en annan strategi när Vallby med 714 lägenheter skulle byggas om.

– Inför ombyggnaden av Vallby gick vi ut med en enkät till hyresgästerna cirka ett år före byggstart. De som hade e-post-adress fick den via e-post, övriga i pappersform. Det var mest öppna frågor. Hyresgästerna fick beskriva rum för rum och vad som saknades och vad som behövde göras, till exempel åt kök och ventilation. Sedan gick vi igenom resultaten av enkäten med hyresgästerna vid det första bomötet. Hyresgästerna har på detta sätt kunna påverka ombyggnaden.

Hyran förhandlas med hyresgästföreningen innan nästa omgång bomöten hålls.

Närbild på kvinna med långt hår
Katrin Cederborg, Bostads AB Mimer. Foto: Bostads AB Mimer

– Hyran är en viktig del, Man behöver ha någon cirka-uppgift till det första mötet. Det blir så mycket större realism i önskemålen då. Annars är hyresgästerna generellt sett positiva till att det ska byggas om. De har ofta till och med längtat efter det, berättar Katrin Cederborg.

Det är många saker som kommer upp på bomötena

– En del hyresgäster är oroliga inför att behöva bo kvar under ombyggnaden, men evakueringsbostad ordnas för dem som behöver det. Bor man kvar eller evakuerar sig själv så är det hyresfritt under den tiden ombyggnationen pågår (5 veckor), vilket många väljer. I ett trapphus på sex lägenheter är det i snitt två personer som vill ha en evakueringslägenhet. Det är oftast inte de äldre – de är tåliga – utan nattarbetare och de som har husdjur eller riktigt små barn, som vill flytta ut under renoveringen. Men att få pengar över gör att man anstränger sig att, hitta en egen evakueringsbostad – till exempel hos någon släkting.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen