Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Dialog med hyresgästerna är värd varje krona

Granskad:

Vi vill förstå vad hyresgästerna går igenom vid en ombyggnad och underlätta så mycket som möjligt. Tidig, korrekt och ärlig information, det tjänar alla på, säger Thomas Enmark, fastighetschef vid John Mattson Fastighet AB.

Startar dialogen två år innan

John Mattson har som mål att starta dialogen med hyresgästerna två år före byggstart. Ju tidigare hyresgästerna får information desto smidigare blir det för hyresgäster, fastighetsbolag och alla entreprenörer som ska arbeta i husen.

– Vi har vid ombyggnader möten med hyresgästföreningen lokalt flera gånger per år och betydligt fler boendemöten. När det är komplicerade byggen kommer nästan alla hyresgäster. Vi tror mest på personliga möten, kompletterade med digital information, säger Thomas Enmark.

Behov av vägledning? – Ja, absolut!

närbild på man med slips
Thomas Enmark, John Mattsson Fastighet AB John Mattsson AB

– Vi har jobbat länge och mycket med dialogen med hyresgästerna och insåg för några år sedan att vi var duktiga på de tekniska frågorna men inte lika bra på de mänskliga. Därför har vi nu anställt en ombyggnadskoordinator, som förutom teknisk kompetens även är duktig på kommunikation. Den digitala vägledning som Boverket nu tar fram är väldigt viktig. Det tar tid att förstå och bygga upp bra rutiner och många fastighetsbolag kan behöva ett stöd på vägen, säger Thomas Enmark, som nu har ett stort ombyggnadsprojekt med 1 000 lägenheter på gång.

Ytskikt, golv och färger är långt ifrån allt

– Vi måste bli ännu bättre på att se saker och ting ur hyresgästens perspektiv och vilka behov de har. Alla tjänar på att vi släpper in hyresgästerna i ombyggnadsprocessen, de har många bra, konstruktiva förslag.

I visningslägenheter får hyresgästerna en bra bild av slutresultatet och kan välja ytskikt, golv och färger. Men det handlar inte bara om det. Vi som fastighetsbolag kan lära oss hur de boende vill att vi ska kommunicera under hela processen och vad de tycker är viktigt. Alla människor är olika och det gäller för oss att kunna se alla behov.

Mitt råd är att skilja på den tekniska byggprocessen och dialogen med hyresgästerna. Delarna har olika behov och kräver olika kompetenser. Ta hjälp av experter. Det finns duktiga konsulter på marknaden, säger Thomas Enmark.

En beprövad metod

John Mattsson Fastighets AB har i dag en metod som är väl beprövad och förankrad i företaget. Det handlar bland annat om att ha ett bra informationsmaterial och att vara 100 procent ärlig i sin kommunikation. Hyresgästerna har ofta stor förståelse för problem när det gäller själva byggprojektet men mycket liten förståelse för problem med informationen till hyresgästerna. När en stor ombyggnad startar förändras hyresgästernas vardag radikalt, badrum byggs om och kök rivs ner. Det ställer stora krav på hyresgästernas tålamod och flexibilitet.

– Det måste vi förstå och som hyresvärd underlätta så mycket som möjligt, menar Thomas Enmark, vid John Mattson Fastighet AB.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen