Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Delaktighet som mål i affärsplanen

Granskad:
Post it-lappar i olika färger sitter på en vägg
Foto: AB Bostaden

Inför ombyggnaden i kvarteret Melonen i Umeå fattade det kommunala bostadsbolaget AB Bostaden beslut om att erbjuda hyresgästerna att vara delaktiga i ett tidigt skede.

Det handlar om en grundlig upprustning av såväl utemiljön som husen på Tranbärsvägen 2–4 i kvarteret Melonen samt rivning av Tranbärsvägen 8–12 i kvarteret Kastanjen. AB Bostaden har tagit upp som mål i sin affärsplan 2013–2015 att de boende ska ges mycket hög delaktighet. Särskilda resurser läggs på projektet för kundkontakt och möjligheter till påverkan.

Började med en dialogträff

Bostaden bjöd in hyresgästerna till en dialogträff i oktober 2012, redan innan det fanns några arkitektritade bilder eller förslag. Hyresgästerna har sedan deltagit vid Bostadens arbetsgruppsmöten och har varit med och påverkat hur området ska utformas.

Konstruktiva förslag

På dialogträffen fick hyresgästerna i mindre grupper tillsammans komma fram till vad de vill förändra och förbättra i samband med renoveringarna och om det är något de vill ha kvar som det är nu. Ett tjugotal hyresgäster deltog. Man genomförde även en enkät till samtliga hyresgäster och hyresvärden fick in drygt 80 olika förslag och konstruktiva idéer inför den kommande renoveringen. Några av förslagen från dialogträffen var; balkong på ettorna, bättre isolering i trapphuset, tv-uttag i kök och sovrum och sensorstyrd belysning i trapphus.

Ombyggnadskommitté

En ombyggnadskommitté bestående av fem hyresgäster från de två olika gårdarna bildades också vid dialogträffen. Ombyggnadskommittén har varit med från starten och deltagit på arbetsgruppsmöten med AB Bostadens projektgrupp för renoveringarna.

Kontinuerlig information och återkoppling

Efter dialogträffen skickade hyresvärden ut en enkät ut till alla berörda hyresgäster. AB Bostaden har kontinuerligt gått ut med information inför ombyggnaden, till exempel i form av informationsblad som bland annat innehåller frågor och svar som uppkommit under resans gång. Under rubriken "Renovering och rivning på Tranbärsvägen" finns ett omfattande informationsmaterial samlat på bostadsföretagets webbplats.

Dialogen har förenklat genomförandet

Enligt Mikael Lundgren, kundchef på AB Bostaden, har man vunnit oerhört mycket på dialogen med hyresgästerna. De har fått många bra förslag och det har varit mycket enklare att genomföra ombyggnaden. Många hyresgäster ser det som spännande att få vara med och påverka utformningen av det egna bostadsområdet. "Det tar mer tid men man tjänar in det flera gånger om vid genomförandet".

Närbild på man i kavaj
Mikael Lundgren, AB Bostaden. Foto: AB Bostaden

I samband med insamlingen av godkännande från hyresgästen knackade ombyggnadssamordnaren på hos varje hyresgäst och berättade om projektet. Det var ett omfattande arbete men från hyresvärdens sida bedömer man att det har varit värt det. Man har kunnat besvara alla frågor som den enskilde hyresgästen haft inför ombyggnaden och samtidigt byggt upp en relation med hyresgästen som är värdefull på lång sikt.

Ett ärende har gått till hyresnämnden i samband med ombyggnaden men i övrigt har det gått bra att få in godkännande från hyresgästerna.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen