Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Boendeinflytande

Granskad:

Fastighetsägare som står inför ombyggnad av hyreshus har mycket att vinna på att ge de boende möjlighet till inflytande tidigt i processen. Här har vi samlat erfarenheter och exempel på hur man kan göra.

Vägledningen riktar sig framför allt till dig som äger hyreshus som ska renoveras och till dig som ska ansvara för dialogen med hyresgästerna. Men det finns också information till dig som själv är hyresgäst.

Varför satsa på boendeinflytande

Illustration människor och byggnad.

Bättre resultat, nöjdare hyresgäster och snabbare process – du har mycket att vinna på att ge hyresgästerna möjlighet till inflytande vid ombyggnaden. Ta vara på andras erfarenheter!

Vad säger lagen?

Illustration med paragraftecken och färgglada rutor

När behöver du hyresgästernas godkännande? Det finns minimikrav i hyreslagen på vilket inflytande hyresgästerna ska ha. Här förklarar vi vad som gäller och länkar till aktuella paragrafer.

Vad behöver du i din roll tänka på?

Tre personer sitter vid bord och tittar ner på dokument

Är det du som fattar beslut om boendeinflytande eller som ansvarar för genomförandet av dialogen? Eller är det du som har den direkta kontakten med hyresgästerna? Kanske är du själv hyresgäst? Här får du råd som gäller just dig, utifrån den roll du har i samband med dialogen vid ombyggnaden.

Metoder och kanaler för dialogprocessen

Illustration med tre pilar där texten process står över samtliga

Här beskrivs en dialogprocess i samband med ombyggnad och vad som behöver göras i olika skeden. Du får tips på lämpliga metoder och kanaler och färdigt material som du kan dela ut till hyresgästerna.

Exempel på hur andra har gjort

Glad kvinna i dörröppning till byggbod. Foto.

Här finns exempel på hur fastighetsägare har bedrivit dialogen med hyresgästerna i samband med ombyggnad.

Information eller inflytande?

Illustration av två huvuden framför färgglada rutor

Information är inte detsamma som dialog, och inflytande innebär inte nödvändigtvis medbestämmande. Här förklarar vi begreppen.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen