Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Inventering av tillgängligheten i flerbostadshus

Granskad:

Här redovisas hur kommunerna i landet har svarat på ett urval av frågorna som rör inventering av tillgängligheten i flerbostadshus, bostadsmarknadsenkäten 2022. Fler svar finns i Öppna data, se "Relaterad information".

Har det kommunala flerbostadshusbeståndet tillgänglighetsinventerats?

 • Ja, helt: 43
 • Ja, delvis:  102
 • Nej: 115
 • Ej lämnat svar: 30

Vad används inventeringen till i det kommunala flerbostadshusbeståndet?

Svaren är utifrån de kommuner som svarat ”ja, helt” eller ”ja, delvis”, 145 kommuner. Det är möjligt att ange flera svarsalternativ.

 • Förmedling av tillgängliga bostäder: 70 
 • Skapa ett åtgärdsprogram: 78
 • Annat: 30

Har det privata flerbostadshusbeståndet tillgänglighetsinventerats?

 • Ja, helt: 2
 • Ja, delvis: 31
 • Nej: 82
 • Vet ej: 150
 • Ej lämnat svar: 25

Vad används inventeringen till i det privata flerbostadshusbeståndet?

Svaren är utifrån de kommuner som svarat ”ja, helt” eller ”ja, delvis”, 33 kommuner. Det är möjligt att ange flera svarsalternativ.

 • Förmedling av tillgängliga bostäder: 8
 • Skapa ett åtgärdsprogram: 8
 • Annat: 14

Finns det planer på att genomföra en tillgänglighetsinventering i det kommunala flerbostadshusbeståndet under 2022?

 • Ja: 22
 • Nej: 167
 • Vet ej: 72
 • Inget svar: 29

Finns det planer på att genomföra en tillgänglighetsinventering i det privata flerbostadshusbeståndet under 2022?

 • Ja: 3
 • Nej: 89
 • Vet ej: 164
 • Inget svar: 34

 

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen