På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Brist på studentbostäder i högskolekommunerna

Granskad:

Här redovisas hur landets kommuner och högskolekommuner har svarat på ett urval av frågorna i delen Studenter i bostadsmarknadsenkäten 2020. Fler svar finns i Öppna data, se "Relaterad information".

Hur bedömer ni läget för studenter på bostadsmarknaden?
Svaren avser samtliga kommuner.

 • Balans på bostadsmarknaden: 96
 • Obalans på bostadsmarknaden – Underskott på bostäder: 98
 • Obalans på bostadsmarknaden – Överskott på bostäder: 10
 • Inte aktuellt - gruppen studenter finns inte i kommunen: 78
 • Inget svar: 8

Vad tror ni att underskottet på bostäder för studenter beror på?Frågan är besvarad av de kommuner som uppgett underskott. Det är möjligt att välja flera svarsalternativ.

 • Det finns generellt få lediga bostäder: 80
 • Det finns för få bostäder som är särskilt avsedda för studenter: 40
 • De lediga bostäderna är för stora för de flesta studenthushåll: 11
 • Lediga bostäder är för dyra för studenter: 39
 • Det finns för få små bostäder: 48
 • De lediga bostäderna ligger i områden som inte är attraktiva för studenter: 16
 • Annat: 5

Finns det särskilda studentbostäder i kommunen?
Svaren avser samtliga kommuner.

 • Ja: 89
 • Nej: 193
 • Inget svar: 8

Är många av studentbostäderna lediga?
Svaren avser samtliga kommuner med särskilda studentbostäder.

 • Ja, det står många tomma studentbostäder under hela året: 4
 • Ja, vi brukar ha många tomma studentbostäder under delar av året: 15
 • Nej: 67
 • Inget svar: 4

Hur bedömer ni läget för studenter på bostadsmarknaden?
Svaren avser 38 högskolekommuner.

 • Balans på bostadsmarknaden: 14
 • Obalans på bostadsmarknaden – Underskott på bostäder: 20
 • Obalans på bostadsmarknaden – Överskott på bostäder: 3
 • Inget svar: 1

Vad tror ni att underskottet på bostäder för studenter beror på?
Svaren avser 38 högskolekommuner.

 • Det finns generellt få lediga bostäder: 17
 • Det finns för få bostäder som är särskilt avsedda för studenter: 13
 • De lediga bostäderna är för stora för de flesta studenthushåll: 1
 • Lediga bostäder är för dyra för studenter: 9
 • Det finns för få små lägenheter: 8
 • De lediga bostäderna ligger i områden som inte är attraktiva för studenter: 5
 • Annat: 3

Är många av studentbostäderna lediga?
Svaren avser 38 högskolekommuner.

 • Ja, det står många tomma studentbostäder under hela året: 1
 • Ja, vi brukar ha många tomma studentbostäder under delar av året: 8
 • Nej: 27
 • Inget svar: 2
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen