På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Underskott på bostäder för nyanlända

Granskad: 

Här redovisas hur kommunerna i landet har svarat på ett urval av frågorna som rör bostäder för nyanlända i bostadsmarknadsenkäten 2020. Fler svar finns i Öppna data, se "Relaterad information".

Hur bedömer ni läget för anvisade nyanlända på bostadsmarknaden?

 • Balans på bostadsmarknaden: 105
 • Obalans på bostadsmarknaden – underskott på bostäder: 147
 • Obalans på bostadsmarknaden – överskott på bostäder: 3
 • Inte aktuellt - Kommunen tar inte emot några anvisade nyanlända personer: 26
 • Inget svar: 9

Vad beror underskottet på bostäder för anvisade nyanlända personer på?
Frågan är besvarad av de kommuner som uppgett underskott för anvisade nyanlända. Det är möjligt att välja flera svarsalternativ.

 • Generellt underskott på bostäder: 121
 • Underskott på stora bostäder: 76
 • Underskott på små bostäder: 45
 • Underskott på bostäder med rimliga boendekostnader: 66
 • Hyresvärdarna ställer höga krav för att erhålla ett kontrakt: 52
 • Hyresvärdarna är obenägna att hyra ut till nyanlända hushåll: 14
 • Hyresvärdarna godkänner inte försörjningsstöd som inkomst: 46
 • Hyresvärdarna godkänner inte etableringsersättning som inkomst: 40
 • Annan orsak: 5

Hur arbetar kommunen för att säkerställa att det finns bostäder för anvisade nyanlända personer?

 • Kommunen tar inte emot några anvisade nyanlända personer: 28
 • Kommunen har regelbundet samarbete med det kommunala bostadsföretaget: 211
 • Kommunen har regelbundet samarbete/överenskommelse med privata fastighetsägare: 99
 • Kommunen tar vid behov kontakt med det kommunala bostadsföretaget: 93
 • Kommunen tar vid behov kontakt med privata fastighetsägare: 94
 • Kommunen blockhyr fastigheter: 66
 • Kommunen har egna bostadsrätter och/eller småhus som hyrs ut: 48
 • Kommunen bygger om lokaler till bostäder: 29
 • Kommunen och/eller det kommunala bostadsföretaget bygger bostäder med tidsbegränsade bygglov: 22
 • Kommunen hyr eller förmedlar bostäder från privatpersoner: 35
 • Kommunens kommunala bostadsföretag har i uppdrag i ägardirektiv att avsätta lägenheter för anvisade nyanlända: 21
 • Kommunens kommunala bostadsföretag har i uppdrag i ägardirektiv att avsätta lägenheter för bostadssociala ändamål som kan omfatta anvisade nyanlända: 26
 • Annat sätt: 22
 • Inget svar: 13

Hur bedömer ni läget för självbosatta nyanlända på bostadsmarknaden?

 • Balans på bostadsmarknaden: 70
 • Obalans på bostadsmarknaden – underskott på bostäder: 198
 • Obalans på bostadsmarknaden – överskott på bostäder: 5
 • Inget svar: 17

Gör kommunen några bostadsrelaterade insatser för självbosatta nyanlända?

 • Ja: 63
 • Nej: 208
 • Inget svar: 19
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen