Antalet kommuner med trygghetsbostäder har minskat

Här redovisas hur kommunerna i landet har svarat på ett urval av frågorna som rör trygghetsbostäder i bostadsmarknadsenkäten 2019. Fler svar finns i Öppna data, se "Relaterad information".

Finns det trygghetsbostäder i kommunen?

  • Ja: 168
  • Nej: 112
  • Inget svar: 10

Fanns det outhyrda trygghetsbostäder i kommunen 1 januari 2019?
(Svaren är utifrån de 168 kommuner som svarat ja på föregående fråga. Totalt 112 kommuner har uppgett att de saknar trygghetsbostäder, och har därför inte besvarat frågan.)

  • Ja, i en stor del av beståndet: 0
  • Ja, i en liten del av beståndet: 21
  • Nej: 118
  • Saknar underlag för en sådan bedömning: 27
  • Inget svar: 2

 

 

 

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej