På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Antalet kommuner med trygghetsbostäder har minskat

Granskad:

Antalet kommuner med trygghetsbostäder minskade under både 2018 och 2019. Det finns en stor variation av trygghetsbostäder runt om i landet, även om den gemensamma nämnaren för många av dem är trygghet, tillgänglighet, gemensamhetsutrymmen och särskild personal.

Trygghetsbostäder är en boendeform som har tillkommit som ett alternativ för att ge äldre personer större gemenskap och mer trygghet. Det är en så kallad mellanboendeform som överbryggar glappet mellan vanligt boende och särskilda boenden med heldygnsomsorg. Det krävs inte något biståndsbeslut från kommunen enligt socialtjänstlagen för att flytta till ett trygghetsboende.

Färre kommuner uppger att de har trygghetsbostäder

I dag finns det trygghetsbostäder i 159 av landets kommuner, vilket är 9 kommuner färre än förra året. De senaste två åren har det skett en minskning av antalet kommuner som uppger att de har trygghetsbostäder. Enligt enkätsvaren 2020 uppgår antalet trygghetsbostäder till knappt 12 000.

Dock saknas uppgifter om antalet lägenheter från 21 av dessa 159 kommuner. Några kommuner svarar också att de saknar uppgift om antalet bostäder i trygghetsboenden som är i privat regi. Detta innebär sammantaget att det finns fler trygghetsbostäder än de som finns med i summeringen.

Störst andel kommuner med trygghetsbostäder finns i högskolekommunerna

Hur stor andel av kommunerna som har trygghetsbostäder varierar mellan kommungrupperna. Det finns trygghetsbostäder i drygt 85 procent av högskoleorterna. I Storstockholm finns det trygghetsbostäder i hälften av kommunerna, och i Storgöteborg och Stormalmö rör det sig om ungefär 70 procent. I kommungruppen "övriga kommuner med färre än 25 000 invånare" finns det trygghetsbostäder i 44 procent av kommunerna.

Antalet mindre kommuner som uppger att de har trygghetsbostäder har de senaste två åren minskat med 26 kommuner, samtidigt som det är i just mindre kommuner det planerade byggandet under 2020–2021 är som störst.

Stöd till bostäder för äldre

Sedan 2016 finns det ett stöd att söka för att öka antalet hyresbostäder för äldre, och för att öka äldres möjligheter till gemenskap och trygghet. Läs mer om stödet via länken under "Relaterad information".

Nästan lika stort förväntat tillskott som tidigare år

Totalt 64 kommuner bedömer att det kommer att påbörjas sammanlagt närmare 2 300 trygghetsbostäder under åren 2020–2021. Det är knappt 300 bostäder färre än vad kommunerna beräknade för perioden 2019–2020 i nästan lika många kommuner. 55 procent, knappt 1 300 lägenheter, beräknas påbörjas under 2020. Observera att kommunerna lämnade sina bedömningar före coronapandemin. Det är samtidigt osäkert hur coronakrisen påverkar bostadsbyggandet. Utöver den påbörjade nyproduktionen kan det tillkomma ett nettotillskott av bostäder genom ombyggnad av befintliga byggnader.

Av de 64 kommuner som planerar för trygghetsbostäder är det knappt 20 kommuner som inte har trygghetsbostäder sedan tidigare. Dock har antalet kommuner som uppger att de har trygghetsbostäder totalt sett minskat, vilket är ett resultat av att trygghetsboenden har avvecklats eller omvandlats i flera kommuner.

Störst tillskott i de övriga kommungrupperna

Det planerade tillskottet av trygghetsbostäder per 1 000 invånare är störst i kommungrupperna "övriga kommuner med färre än 25 000 invånare" och ”övriga kommuner med fler än 25 000 invånare”. Där handlar det om ett tillskott på ca 0,37 bostäder per tusen invånare, totalt 1 200.

Det minsta tillskottet per 1 000 invånare planeras i Storgöteborg med 0,04 bostäder per tusen invånare och Malmö med 0,13.

Resterande kommungrupper står för ungefär lika stort planerat byggande i förhållande till sin befolkning.

Diagram över antal trygghetsbostäder som kommunerna förväntar sig tillkomma åren 2020–2021 genom nybyggnad. Fördelat på kommungrupp. Innehållet i diagrammet beskrivs i brödtexten.
Tillskott av trygghetsbostäder fördelat på kommungrupper, förväntat påbörjande 2020–2021. Hyresrätter och Bostadsrätter. Källa: Bostadsmarknadsenkäten 2020, Boverket. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Få lediga trygghetsbostäder i landet

Av totalt 159 kommuner med trygghetsbostäder svarar 22 kommuner att de har outhyrda trygghetsbostäder i en liten del av beståndet. Det är ungefär samma antal som förra året. Det finns inte någon kommun som har outhyrda trygghetsbostäder i en större del av beståndet.

Under fördjupningsfliken hittar du kommunernas svar på ett urval av frågorna från enkäten.

 

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen