På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Planerade seniorbostäder är till stor del hyresrätter

Granskad:

Seniorbostäder är helt vanliga bostäder på den ordinarie bostadsmarknaden. Tanken är att det ska vara ett enkelt och bekvämt boende att åldras i, med större möjligheter till gemenskap.

Seniorboenden kan skilja sig mycket åt i sin utformning och i vad de har att erbjuda. Ibland är det enda utmärkande att alla som bor i huset är över en viss ålder, medan andra boenden erbjuder service och aktiviteter.

Oklart hur många seniorbostäder som finns

I 2020 års bostadsmarknadsenkät uppger 195 kommuner att de har seniorbostäder i kommunen. Totalt 15 kommuner har inte besvarat frågan. Av de kommuner som har svarat uppger 146 ett ungefärligt antal lägenheter, cirka 28 000.

Resterande 49 kommuner har inte svarat på hur många bostäder de har. Flera kommuner uppger antalet seniorbostäder i allmännyttan, men säger att de inte känner till antalet bostäder i det privata beståndet eftersom de bostäderna förmedlas av bolagen själva. Detta innebär sammantaget att det finns fler seniorbostäder än de som finns med i summeringen.

Lägre andel seniorbostäder bland små kommuner och i Storgöteborg

I Storstockholm, i Stormalmö och på högskoleorterna finns det seniorbostäder i samtliga kommuner, med bara några undantag. I Storgöteborg har 54 procent av kommunerna seniorbostäder. Lägst andel seniorbostäder har Storgöteborg och gruppen "övriga kommuner med färre än 25 000 invånare", där cirka 55 procent av kommunerna uppger att de har seniorbostäder. Förra året uppgav cirka 85 procent av kommunerna i Storgöteborg att de hade seniorbostäder.

Det förväntade tillskottet av seniorbostäder är lägre än förra året

Totalt 44 av landets kommuner bedömer att det kommer att påbörjas drygt 1 900 seniorbostäder under de närmaste två åren.

Av de kommuner som planerar att bygga seniorbostäder saknar 15 kommuner seniorbostäder sedan tidigare. De flesta av de kommunerna är ”övriga kommuner med färre än 25 000 invånare”. Förra året bedömde 47 kommuner att det skulle påbörjas sammanlagt knappt 2 500 seniorbostäder under 2019–2020. Kommunernas bedömningar brukar av erfarenhet ligga i snitt cirka 20 procent högre än antalet bostäder som faktiskt påbörjas. Observera att kommunerna lämnade sina bedömningar före coronapandemin. Det är samtidigt osäkert hur coronakrisen påverkar bostadsbyggandet. Utöver den påbörjade nyproduktionen kan det tillkomma ett nettotillskott av bostäder genom ombyggnad av befintliga byggnader.

Fler hyresrätter än bostadsrätter kommer att tillkomma

Enligt bedömningarna kommer 46 procent av nyproduktionen av seniorbostäder att bestå av bostadsrätter. Motsvarande siffra förra året var 54 procent och året dessförinnan 68 procent.  Andelen tillkomna hyresrätter beräknas bli 52 procent av tillskottet. En kommun (Simrishamn) planerar för ägarlägenheter.

Diagram över förväntat tillskott av seniorbostäder år 2020–2021, fördelat på kommungrupp. Innehållet i diagrammet beskrivs i brödtexten.
Förväntat tillskott av seniorbostäder påbörjande år 2020–2021. Källa: Bostadsmarknadsenkäten 2020 Boverket. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Störst tillskott av seniorbostäder i Storgöteborg

I förhållande till antalet invånare i kommungrupperna är det förväntade tillskottet på seniorbostäder störst i Storgöteborg. Där kommer nytillskottet att bestå av 57 procent bostadsrätter och 43 procent hyresrätter. Sedan följer ”högskolekommuner med mindre än 75 000 invånare” där hela 94 procent av tillskottet av seniorbostäder är hyresrätter och endast sex procent är bostadsrätter. En tredjedel av tillskottet i de mindre kommunerna är bostadsrätter och 56 procent är hyresrätter.

Det lägsta tillskottet seniorbostäder per invånare förväntas i gruppen "högskolekommuner med mindre än 75 000 invånare". Där förväntas drygt 70 bostäder byggas under perioden 2020–2021, vilket motsvarar 0,10 bostäder per 1000 invånare.

Sedan 2016 finns det ekonomiskt stöd att söka för att öka antalet hyresbostäder och äldres möjligheter till gemenskap och trygghet. Läs mer om stödet via länken under "Relaterad information".

Få outhyrda seniorbostäder

Totalt uppger 103 av kommunerna med seniorbostäder att de inte har några vakanser. Enligt enkäten har nu 20 kommuner vakanser i en mindre del av beståndet. Två kommuner uppger att det finns vakanser i en större del av beståndet. Totalt 66 kommuner har svarat att de saknar underlag för att göra en sådan bedömning.

Under fördjupningsfliken hittar du kommunernas svar på ett urval av frågorna från enkäten.

 

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen