Bostadsmarknaden för olika grupper

Boverket följer utvecklingen på bostadsmarknaden för olika grupper. Läget på bostadsmarknaden påverkar möjligheterna att få en bostad. När bostadsmarknaden inte är i balans slår det hårdast mot de grupper som av olika skäl har en svag ställning på bostadsmarknaden. Det kan handla om att man är ny på bostadsmarknaden och kanske saknar kötid, fast inkomst eller referenser.

Bra planering för bostäder

För att kunna uppfylla bostadsförsörjningslagens (SFS 2000:1383) mål att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder krävs det att kommunen har en bra planering för bostadsförsörjningen. Att planera för bostadsförsörjningen handlar om att analysera och bedöma vilka förändringar som behövs i bostadsbeståndet utifrån hur kraven och önskemålen från befolkningen förväntas utvecklas. Ett bra underlag är avgörande för kvaliteten i planeringen. Att följa och analysera hur befolkningen förändras över tid är en nyckelfråga, men det handlar också om att inventera det nuvarande bostadsbeståndet och skaffa sig en bild av hur olika hushåll bor idag.

Här kan du ta del av kommunernas bedömningar av läget på bostadsmarknaden när det gäller följande grupper.

Ungdomar

Ungdomar är en av de grupper som har det svårast att få tag i en bostad på bostadsmarknaden.

Studenter

Drygt hälften av landets högskolekommuner bedömer att det saknas bostäder som är särskilt avsedda för studenter på högskola eller universitet.

Äldre

Antalet äldre kommer att öka dramatiskt under de närmaste åren.

Personer med funktionsnedsättning

I bostadsmarknadsenkäten 2017 är det 163 av landets kommuner som uppger att de har underskott på bostäder med särskild service för personer med funktionsnedsättning.

Nyanlända

Bostadssituationen för nyanlända är mycket ansträngd.

Kommunernas särskilda boendelösningar

De flesta kommuner erbjuder särskilda boendelösningar för personer som av olika anledningar inte blir godkända som hyresgäster på den ordinarie bostadsmarknaden.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej