Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Allmänna samlingslokaler med ungdomsverksamhet får dela på 23,8 miljoner kronor

Granskad:

Boverkets samlingslokaldelegation delar årligen ut bidrag till utveckling av ungdomsverksamhet i allmänna samlingslokaler. I år, 2018, får 28 projekt som utvecklar samlingslokaler för ungdomarna dela på 23,8 miljoner kronor. Pengarna ska bland annat användas för att utveckla verksamheten och göra lokalerna mer attraktiva för ungdomar.

De 28 organisationerna får bidrag för verksamhetsstödjande insatser och enklare ombyggnad eller anpassning av en allmän samlingslokal, eller utomhusmiljön i nära anslutning till lokalen. Hela listan med vilka föreningar som beviljats verksamhetsutvecklingsbidrag finns under "Relaterad information".

Bidraget kan ges till åtgärder som ska anpassa en allmän samlingslokal eller dess utomhusmiljö till ungdomsverksamhet. Det kan även ges för att stimulera ungdomars verksamhet inom kultur- och fritidsområdet i en sådan lokal och för att utveckla ungdomars mötesformer inom kultur- och fritidsområdet. Bidrag kan även ges för inventarier eller modernisering med till exempel teknisk utrustning. Bidrag kan lämnas till hela kostnaden.

Boverket ska särskilt prioritera de ansökningar som gäller allmänna samlingslokaler i socioekonomiskt utsatta bostadsområden, främst i storstäderna, och lokaler för ungdomar. Även i år har regeringen skjutit till ytterligare bidragsmedel.

En viktig faktor vid fördelningen av årets bidrag är att projektet har ett tydligt syfte att utveckla ungdomsverksamheten i lokalen. En annan viktig faktor är Boverkets bedömning av behovet av samlingslokalen i området och på orten.

I år har sökande organisationer totalt sökt mer i bidrag än vad som finns att dela ut och Boverkets samlingslokaldelegation har därför tvingats avslå flera ansökningar. Totalt kom det in 44 ansökningar på sammanlagt cirka 43 miljoner kronor. Verksamhetsutvecklingsbidraget kunde sökas fram till och med den 31 augusti 2018 och beslut togs den 29 november.

Mer information

Hela listan med vilka föreningar som har fått stöd hittar du i "Relaterad information". Där kan du också läsa mer om stödet. Media är välkomna att kontakta Boverkets presservice: 0455-35 31 70.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen