Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Fullmakt för organisationer som söker stöd för äldrebostäder

Granskad:

I "Relaterad information" kan du ladda ner en fullmaktsblankett. Denna används för att ge någon fullmakt att företräda din organisation, en myndighet eller ett företag i Boverkets e-tjänst för stöd och bidrag. Ansökan om statligt bidrag för kommunala hyresgarantier kan inte sökas via Boverkets e-tjänst och omfattas inte av Boverkets fullmaktsregister.

Fullmaktstagare

Den du ger fullmakt till (fullmaktstagaren) kan logga in i Boverkets e-tjänst för stöd och bidrag för din räkning. I Boverkets e-tjänst för stöd och bidrag går bland annat att ansöka om statliga stöd och bidrag. En fullmaktstagare ska vara en fysisk person som har svenskt personnummer och e-legitimation.

E-tjänsten omfattar flera statliga stöd och bidrag. Den som får fullmakt får tillgång till hela Boverkets e-tjänst för stöd och bidrag. Det innebär att fullmaktstagaren kan söka samtliga statliga stöd och bidrag som omfattas av e-tjänsten. Vidare kan fullmaktstagaren kommunicera med myndigheten i fullmaktsgivarens samtliga öppna ärenden.

Flera fullmaktstagare

Om fullmaktsgivaren ger flera fullmaktstagare behörighet till e-tjänsten har alla fullmaktstagare samma tillgång till fullmaktsgivarens öppna ärenden. Alla fullmaktstagare kan ansöka om stöd, göra ändringar i en ansökan och kommunicera med myndigheten.

Fullmaktens giltighetstid

Fullmaktens giltighetstid är begränsad till fem år. Femårsperioden börjar löpa det datum då fullmaktsgivare undertecknar fullmakten. Du som fullmaktsgivare kan när som helst ändra eller avregistrera fullmakten.

Ändring eller avregistrering av fullmakt

Vill du som fullmaktsgivare ändra eller avregistrera fullmakten ska du göra en anmälan om detta till Boverket. Anmälan ska göras skriftligt och skickas till Boverket, Box 534, 371 24 Karlskrona.

Boverket behandlar enbart de personuppgifter som behövs för att hantera ditt ärende. Mer information om detta och om EU:s dataskyddsförordning (EU) 2016/679, GDPR, finns att läsa i "Relaterad information".

Fyll i fullmaktsblanketten för e-tjänster:

  1. Fullmaktstagare Boverkets e-tjänst: Här ska du fylla i uppgifter om den person (fullmaktstagare) som ska företräda en organisation, en myndighet eller ett företag i Boverkets e-tjänst. Fullmaktstagaren ska vara en fysisk person som har svenskt personnummer och e-legitimation. E-legitimation krävs för att kunna logga in på Mina sidor på Boverkets webbplats.
  2. Fullmaktsgivare: Här ska du fylla i uppgifter om fullmaktsgivaren. Fullmaktsgivaren är den som ger behörighet åt en person att företräda fullmaktsgivaren i Boverkets e-tjänst. Fullmaktsgivaren kan vara en enskild person, en organisation, en myndighet eller ett företag.
  3. Underskrift av fullmaktsgivare: Skriv under blanketten. För juridisk person är det behörig firmatecknare som ska skriva under. För aktie-, handels- eller kommanditbolag och ekonomisk förening kontrollerar Boverket uppgifter om behörig firmatecknare hos Bolagsverket. Övriga juridiska personer samt utländska juridiska personer ska bifoga underlag där behörig firmatecknare framgår, till exempel registreringsbevis, styrelse-/stämmoprotokoll eller en ideell förenings stadgar. Styrks behörigheten genom åberopande av en delegationsordning ska det tydligt hänvisas till en specifik punkt i denna.
  4. Skicka in blanketten till: Boverket, Box 534, 371 23 Karlskrona. Fullmakten registreras därefter i Boverkets fullmaktsregister.
  5. Återkoppling: När registreringen är klar skickas återkoppling via e-post till både fullmaktsgivare och fullmaktstagare.
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen