Stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran

Regeringen har beslutat om ett tillfälligt stöd till hyresvärdar som har gett rabatt på fasta lokalhyreskostnader till hyresgäster i utsatta branscher. Stödet innebär att den hyresvärd som sänkt den fasta hyran för hyresgäster under perioden 1 april till och med den 30 juni 2020 i dessa utsatta branscher kan söka stöd för att kompensera en del av hyresrabatten. Stödet kan sökas från och med den 1 juli 2020.

Det nya coronaviruset har snabbt fått stora ekonomiska konsekvenser i hela Sverige. Läget har särskilt påverkat verksamheter inom hotell- och restaurangbranschen, handeln samt vissa andra branscher. För att stödja vissa lokalhyresgäster med anledning av utbrottet av coronaviruset har regeringen beslutat att avsätta fem miljarder kronor i stöd för tillfälligt sänkta fasta hyror för dessa utsatta branscher. Det nya stödet bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

I ett direktsänt webbseminarium den 15 maj kommer vi att informera mer om stödet och även virusets effekt på Boverkets arbete inom sina verksamhetsområden. Mer information om webbseminariet finns i "Relaterad information".

Vem kan söka stödet?

Stödet kan sökas av hyresvärdar som slutit avtal om hyra av lokal med hyresgäster som under perioden 1 april till och med den 30 juni 2020 var verksamma i de branscher som framgår av specificerade koder i Standard för svensk näringsgrensindelning (SNI) i "Relaterad information".

Vilka förutsättningar gäller för stöd?

Förutsättningarna för stöd är att:

  • Ett avtal om hyra av lokal där hyran helt eller delvis är bestämd till ett fast belopp i kronor har tecknats med en hyresgäst i utsatt bransch senast den 1 mars 2020.
  • Hyresgästen som anges i avtalet ska ha hyrt lokalen under perioden 1 april till och med den 30 juni 2020.
  • Överenskommelsen ska ha tecknats mellan hyresvärden och hyresgästen senast den 30 juni 2020 om rabatt på hyran för lokalen under perioden 1 april till och med den 30 juni 2020, där hyran understiger det fasta belopp som skulle ha betalats under samma period enligt tidigare avtal (gällande 1 mars 2020) och på i övrigt oförändrade villkor.

Hur stort är stödet?

Stöd får lämnas till en hyresvärd med 50 procent av den rabatt på det fasta hyresbeloppet som hyresvärden och hyresgästen har kommit överens om för perioden 1 april till och med den 30 juni 2020. Stödet får dock aldrig vara högre än 25 procent av den tidigare fasta hyran.

Hur ansöker man?

Det är hyresvärden som ansöker om stödet. Ansökan ska skickas till den länsstyrelse som gäller för aktuellt län enligt nedan.

Länsstyrelser som handlägger ansökningar om stöd

  • Länsstyrelsen i Stockholms län om fastigheten ligger i Stockholms, Uppsalas, Södermanlands, Gotlands eller Västmanlands län,
  • Länsstyrelsen i Östergötlands län om fastigheten ligger i Östergötlands, Jönköpings eller Kalmar län,
  • Länsstyrelsen i Skåne län om fastigheten ligger i Kronobergs, Blekinge eller Skåne län,
  • Länsstyrelsen i Västra Götalands län om fastigheten ligger i Hallands eller Västra Götalands län,
  • Länsstyrelsen i Dalarnas län om fastigheten ligger i Värmlands, Örebro, Dalarnas eller Gävleborgs län,
  • Länsstyrelsen i Västernorrlands län om fastigheten ligger i Jämtlands eller Västernorrlands län, och
  • Länsstyrelsen i Norrbottens län om fastigheten ligger i Västerbottens eller Norrbottens län.

Boverket håller på att ta fram en e-tjänst för stödet och mer information om ansökningsförfarandet kommer att publiceras inom kort.

När ansöker man?

Stödet kan sökas från och med den 1 juli 2020 till och med den 31 augusti 2020.

När betalas stödet ut?

Stödet betalas ut i anslutning till länsstyrelsens beslut.

Hur kan man som hyresvärd förbereda sin ansökan?

Boverket kan inte formellt fastställa vare sig ansökningsformulär, e-tjänst eller obligatoriska bilagor förrän förordningen träder ikraft den 1 juli 2020. Boverkets ambition är dock att inom kort presentera mer information om hur ansökningsformuläret kommer att se ut och om vilka uppgifter och bilagor som kommer att begäras in. För att underlätta för de hyresvärdar som redan idag vill förbereda sin ansökan har Boverket utarbetat en preliminär intygsmall som kan användas för att inhämta intyganden från hyresgästen avseende dennes verksamhet och ekonomiska situation. Se ”Preliminär intygsmall för hyresgästen” under ”Relaterad information”.

Mer information

Under fliken "Frågor och svar" på denna sida hittar du ett antal vanliga frågor och svar om stödet. Listan fylls på vartefter som nya frågor kommer in till Boverket.

Boverket kommer även att sända ett webbseminarium där du får mer information om stödet. Välkommen att titta den 15 maj klockan 14.00-15.00! Mer information och sändningen hittar du i "Relaterad information".

Vem gör vad?

Länsstyrelserna

Ansvarar för frågor om stöd, handläggning, beslut om stöd samt uppföljning av stöd som betalats ut. Ansökan om stöd ska skickas till den länsstyrelse som gäller för aktuellt län enligt faktarutan ovan. Länsstyrelsen i Västra Götalands län samordnar länsstyrelsernas arbete med stödet.

Boverket

Boverkets roll är att ta fram ansökningsformulär och e-tjänst för stödet samt betala ut beviljat stöd.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej