På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran

Stödet när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran kan sökas av hyresvärdar som sänkt den fasta hyran för hyresgäster i utsatta branscher under perioden 1 april till och med den 30 juni 2020. 

Det nya coronaviruset har snabbt fått stora ekonomiska konsekvenser i hela Sverige. Läget har särskilt påverkat verksamheter inom hotell- och restaurangbranschen, handeln samt vissa andra branscher. För att stödja vissa lokalhyresgäster med anledning av utbrottet av coronaviruset har regeringen beslutat att avsätta fem miljarder kronor i stöd för tillfälligt sänkta fasta hyror för dessa utsatta branscher.

Många ansökningar behöver kompletteras

Det har visat sig att många ansökningar som hittills kommit in behöver kompletteras för att stödet ska kunna betalas ut. Oftast har det handlat om att ansökan saknat fullmakt. Fullmakt behöver bifogas för alla handlingar som undertecknas av någon som inte är behörig firmatecknare. Det gäller såväl för hyresvärdar och hyresgäster.

Ytterligare en sak som saknats i ansökningarna är ett kompletterande avtal till det ursprungliga hyreskontraktet, för att styrka den aktuella hyresnivån.

Handläggningstiden blir kortare om ansökan är komplett redan från början. 

Behöver man registrera sig i Boverkets fullmaktsregister för att få tillgång till e-tjänsten?

För att söka lokalhyresstödet behövs ingen registrering i Boverkets fullmaktsregister. Den som söker stödet loggar in med hjälp av sin personliga e-legitimation. Om sökanden företräder någon annan, eller om det krävs fler firmatecknare i förening för att ingå avtal för organisationens räkning, ska en fullmakt bifogas ansökan. Fullmakten ska då bifogas ansökan digitalt inom ramen för e-tjänsten. Den behöver alltså inte inges i original. På länsstyrelsens begäran ska dock hyresvärden vara beredd att uppvisa original. Boverkets särskilt framtagna fullmaktsformulär för lokalhyresstödet finns i högerkolumnen under ”Relaterad information”.

Vem kan söka stödet?

Stödet kan sökas av hyresvärdar som slutit avtal om hyra av lokal med hyresgäster som under perioden 1 april till och med den 30 juni 2020 var verksamma i de branscher som framgår av specificerade koder i Standard för svensk näringsgrensindelning (SNI) under "Relaterad information".

Nytillkomna branscher

Från och med den 31 juli utökas SNI-listan i förordningen till att gälla fler branscher, efter regeringsbeslut om att ändra förordningen till att inkludera fler.

De branscher som efter den 31 juli kan söka stödet är de med följande SNI-koder:

 • 452 - bilverkstäder
 • 772 - uthyrning av hushållsartiklar
 • 74.201 - porträttfotografering
 • 77.110 - biluthyrning
 • 85.510 - sport- och fritidsutbildning
 • 85.522 - musik-, dans- och kulturell utbildning
 • 85.530 - trafikskolor
 • 96.012 – konsumenttvätt

Du hittar förordningsändringen under "Relaterad information".

Vad skiljer nya branscher mot tidigare?

De branscher som tidigare har haft möjlighet att söka stödet kan göra det även i fortsättningen. De måste ha tecknat en överenskommelse om hyresrabatt senast den 30 juni, till skillnad mot nytillkomna branscher som ska ha slutit överenskommelsen senast den 31 juli. Stödet kan sökas av båda grupperna fram till och med den 31 augusti 2020.

Kreditupplysning görs vid ansökan

Vid ansökan görs kreditupplysningar både på hyresvärden (sökande) och hyresgästen (den som enligt EUs statsstödsregler är den indirekte mottagaren). Alla statliga stöd som ska anses förenliga med unionsrätten måste uppfylla vissa kriterier. Ett sådant absolut krav är just att stöd inte får beviljas företag som befinner sig i ekonomiska svårigheter.

Vilka förutsättningar gäller för stöd?

Förutsättningarna för stöd är att:

 • Ett avtal om hyra av lokal där hyran helt eller delvis är bestämd till ett fast belopp i kronor har tecknats med en hyresgäst i utsatt bransch senast den 1 mars 2020.
 • Hyresgästen som anges i avtalet ska ha hyrt lokalen under perioden 1 april till och med den 30 juni 2020.
 • Överenskommelsen ska ha tecknats mellan hyresvärden och hyresgästen senast den 30 juni 2020 om rabatt på hyran för lokalen under perioden 1 april till och med den 30 juni 2020, där hyran understiger det fasta belopp som skulle ha betalats under samma period enligt tidigare avtal (gällande 1 mars 2020) och på i övrigt oförändrade villkor. För tillkommande branscher gäller att en överenskommelse om rabatt på hyran ska ha tecknats mellan hyresvärden och hyresgästen senast den 31 juli 2020.

Hur stort är stödet?

Stöd får lämnas till en hyresvärd med 50 procent av den rabatt på det fasta hyresbeloppet som hyresvärden och hyresgästen har kommit överens om för perioden 1 april till och med den 30 juni 2020. Stödet får dock aldrig vara högre än 25 procent av den tidigare fasta hyran.

Här är några exempel på hur stort stödet blir utifrån olika nivåer av hyresrabatt:

Exempel 1

Om hyresvärdarna sätter ned den fasta hyran med 20 procent bär hyresvärden 10 procent och staten 10 procent av kostnaderna medan handlarna bär 80 procent av den totala hyran.

Exempel 2

Om hyresvärdarna sätter ned den fasta hyran med 50 procent bär hyresvärden 25 procent och staten 25 procent av kostnaderna medan handlarna bär 50 procent av den totala hyran.

Exempel 3

Om hyresvärdarna sätter ned den fasta hyran med 100 procent bär hyresvärden 75 procent och staten 25 procent av kostnaderna, och hyresgästen blir härmed hyresbefriad.

Du hittar en beräkningshjälp för hur mycket lokalhyresstöd som du kan söka under "Relaterad information".

Hur ansöker man?

Hyresvärden ansöker om stödet via Boverkets e-tjänst. Vid behov kan ett ansökningsformulär i Pdf-format rekvireras av länsstyrelsen. Ansökan handläggs sedan av ansvarig länsstyrelse. Efter att länsstyrelsen godkänt ansökan betalas stödet ut av Boverket.

Pilar som beskriver ansökningsprocessen.
Illustration: Boverket
Länsstyrelser som handlägger ansökningar om stöd
 • Länsstyrelsen i Stockholms län om fastigheten ligger i Stockholms, Uppsalas, Södermanlands, Gotlands eller Västmanlands län,
 • Länsstyrelsen i Östergötlands län om fastigheten ligger i Östergötlands, Jönköpings eller Kalmar län,
 • Länsstyrelsen i Skåne län om fastigheten ligger i Kronobergs, Blekinge eller Skåne län,
 • Länsstyrelsen i Västra Götalands län om fastigheten ligger i Hallands eller Västra Götalands län,
 • Länsstyrelsen i Dalarnas län om fastigheten ligger i Värmlands, Örebro, Dalarnas eller Gävleborgs län,
 • Länsstyrelsen i Västernorrlands län om fastigheten ligger i Jämtlands eller Västernorrlands län, och
 • Länsstyrelsen i Norrbottens län om fastigheten ligger i Västerbottens eller Norrbottens län.

Information om kontaktuppgifter till länsstyrelsens handläggare finns på respektive länsstyrelses webbplats.

När ansöker man?

Ansökningsomgången öppnar den 1 juli 2020 klockan 10.00. Stödet kan sökas fram till och med den 31 augusti 2020.

När betalas stödet ut?

Stödet betalas ut i anslutning till länsstyrelsens beslut.

Vilka handlingar ska bifogas ansökan?

Obligatoriska bilagor till ansökan är:

 • Kopia av hyreskontraktet inklusive tilläggsavtal.
 • Kopia av överenskommelse om rabatterad hyra under perioden den 1 april–30 juni 2020.
 • Kopia av handling som styrker den aktuella hyran före avtalad rabatt (exempelvis hyresavi, kontoutdrag, betalningsspecifikation eller motsvarande).

Handlingar som ska bifogas ansökan i förekommande fall är:

 • Sökandens behörighetshandlingar (gäller sökanden vars behörighet/firmateckningsrätt inte finns registrerad hos Bolagsverket).
 • Fullmakt (om sökanden företräds av annan, eller om ansökan görs via e-tjänst och det krävs fler firmatecknare i förening för att ingå avtal för organisationens räkning).
 • Intyg från hyresgästen om dennes verksamhet och ekonomiska situation (gäller om hyresvärden inte själv vill eller kan intyga motsvarande uppgifter för hyresgästens räkning).

Samtliga bilagor kan bifogas ansökan digitalt av den som ansöker via e-tjänsten.

Mer information

Under fliken "Frågor och svar" på denna sida hittar du ett antal vanliga frågor och svar om stödet.

Boverket sände ett webbseminarium om stödet den 15 maj. Mer information och sändningen hittar du under "Relaterad information".

I Relaterad information finns också länk till statistiken över antalet inkomna ansökningar.

Vem gör vad?
Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej