På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ny sökomgång för statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran

Granskad:

Lokalhyresstöd avseende perioden 1 april-30 september kan sökas från och med den 2 juli till och med den 30 september 2021. Stödet handläggs av länsstyrelsen, som också ansvarar för all information och uppföljning av stödet.

Bakgrund

För att mildra de ekonomiska konsekvenserna av pandemin har regeringen beslutat att det statliga stödet när vissa lokalhyresgäster får rabatt på hyran förlängs för perioden den 1 april–30 september 2021. Stödet är utformat så att lokalhyresvärdar som sänker den fasta hyran för hyresgäster inom vissa utsatta kundnära branscher som fått ekonomiska svårigheter med anledning av pandemin ges kompensation med 50 procent av den nedsatta fasta hyran.

Vilka handlingar ska bifogas ansökan?

Nedan uppräknade handlingar ska bifogas digitalt inom ramen för e-tjänsten:

Handlingar som du alltid ska skicka med din ansökan

  • Kopia av det ursprungliga hyreskontraktet (inklusive eventuella tillägg och bilagor).
  • Kopia av överenskommelse om rabatterad hyra under perioden den 1 april – 30 september 2021. Mall för överenskommelse finns att hämta på länsstyrelsens webbplats, se Relaterad information.
  • Kopia av hyresavi som styrker den aktuella hyran före avtalad rabatt.

Handlingar som du i vissa fall behöver skicka in med din ansökan

  • Hyresvärdens behörighetshandlingar ska bifogas om du som hyresvärd inte har din behörighet eller firmateckningsrätt registrerad hos Bolagsverket.
  • Fullmakt ska bifogas om du är ett ombud som företräder hyresvärden vid ansökan. Fullmakt ska också bifogas om ansökan görs via e-tjänst och det krävs fler firmatecknare i förening för att ingå avtal för organisationens räkning. Mall för fullmakt att företräda hyresvärden vid ansökan finns att ladda ner i Relaterad information.
  • Intyg från hyresgästen om hyresgästens verksamhet och ekonomiska situation ska bifogas om du som hyresvärd inte själv kan eller vill intyga dessa uppgifter för hyresgästens räkning. Mall för hyresgästens intyg finns att ladda ner i Relaterad information.
Har du frågor och vill veta mer?

Stödet handläggs av länsstyrelsen, som också ansvarar för all information om stödet.

Ansökningsformulär i PDF-format kan beställas från länsstyrelsen.

Mer information om villkor for stödet och hur ansökan går till finns på länsstyrelsen Västra Götalands webbplats

Har du frågor om stödet ska du i första hand läsa den information som finns på länsstyrelsens webbplats och i andra hand vända dig direkt till länsstyrelsen.

Om du har skyddade personuppgifter eller är folkbokförd i ett annat land

Observera att den som har skyddade personuppgifter eller är folkbokförd i något annat land än Sverige inte ska använda e-tjänsten.

Vem gör vad?

Länsstyrelserna

Ansvarar för frågor om stöd, handläggning, beslut om stöd samt uppföljning av stöd som betalats ut. Ansökan handläggs av den länsstyrelse som gäller för aktuellt län enligt faktarutan. Länsstyrelsen i Västra Götalands län samordnar länsstyrelsernas arbete med stödet. Länsstyrelsens beslut kan överklagas till Förvaltningsrätten.

Boverket

Boverkets roll är att ta fram ansökningsformulär och e-tjänst för stödet samt betala ut beviljat stöd.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen