På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ny sökomgång för statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran

Granskad:

Regeringen beslutade den 8 april 2021 om en ny period med statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran (det så kallade lokalhyresstödet). Stödet kommer att handläggas av länsstyrelsen, som också ansvarar för all information, samt uppföljning av stödet. Den 3 maj 2021 kommer Boverket att, på denna sida, publicera en länk till e-tjänsten för ansökan om lokalhyresstöd.

Har du frågor och vill veta mer?

Stödet kommer att handläggas av länsstyrelsen, som också ansvarar för all information om stödet.

Mer information om villkor for stödet och hur ansökan går till finns på länsstyrelsen Västra Götalands webbplats

Har du frågor om stödet ska du i första hand läsa den information som finns på länsstyrelsens webbplats och i andra hand vända dig direkt till länsstyrelsen.

Stödet återinförs för första kvartalet 2021

För att mildra de ekonomiska konsekvenserna av den ökade smittspridningen har regeringen nu beslutat att det statliga stödet när vissa lokalhyresgäster får rabatt på hyran, som togs fram våren 2020, återinförs för ytterligare tre månader, januari-mars 2021. Stödet är utformat så att lokalhyresvärdar som sänker den fasta hyran för hyresgäster under perioden januari-mars 2021 ges kompensation med 50 procent av den nedsatta fasta hyran. Senast den 31 december 2020 ska det finnas ett befintligt hyresförhållande och senast den 31 maj 2021 ska ett skriftligt avtal om hyresrabatt ha tecknats mellan hyresvärd och hyresgäst. I övrigt följer hyresstödet tidigare konstruktion. Stödet kommer att kunna sökas via Boverkets e-tjänst från och med den 3 maj 2021.

Hur kan jag som hyresvärd förbereda mig inför ansökan den 3 maj 2021?

Den hyresvärd som vill förbereda sig kan redan nu sammanställa de handlingar som ska bifogas ansökan. Handlingarna kan inte skickas in separat, utan ska bifogas digitalt inom ramen för e-tjänsten när denna öppnar. Se nedan vilka handlingar som är obligatoriska, samt vilka som ska bifogas i vissa fall:

Handlingar som du alltid ska skicka med din ansökan

  • Kopia av det ursprungliga hyreskontraktet (inklusive eventuella tillägg och bilagor).
  • Kopia av överenskommelse om rabatterad hyra under perioden den 1 januari – 31 mars 2021. Mall för överenskommelse finns att hämta på länsstyrelsens webbplats, se Relaterad information.
  • Kopia av hyresavi som styrker den aktuella hyran före avtalad rabatt.

Handlingar som du i vissa fall behöver skicka in med din ansökan

  • Hyresvärdens behörighetshandlingar ska bifogas om du som hyresvärd inte har din behörighet eller firmateckningsrätt registrerad hos Bolagsverket.
  • Fullmakt ska bifogas om du är ett ombud som företräder hyresvärden vid ansökan. Fullmakt ska också bifogas om ansökan görs via e-tjänst och det krävs fler firmatecknare i förening för att ingå avtal för organisationens räkning. Mall för fullmakt att företräda hyresvärden vid ansökan finns att ladda ner i Relaterad information.
  • Intyg från hyresgästen om hyresgästens verksamhet och ekonomiska situation ska bifogas om du som hyresvärd inte själv kan eller vill intyga dessa uppgifter för hyresgästens räkning. Mall för hyresgästens intyg finns att ladda ner i Relaterad information.

Vem gör vad?

Länsstyrelserna

Ansvarar för frågor om stöd, handläggning, beslut om stöd samt uppföljning av stöd som betalats ut. Ansökan handläggs av den länsstyrelse som gäller för aktuellt län enligt faktarutan. Länsstyrelsen i Västra Götalands län samordnar länsstyrelsernas arbete med stödet. Länsstyrelsens beslut kan överklagas till Förvaltningsrätten.

Boverket

Boverkets roll är att ta fram ansökningsformulär och e-tjänst för stödet samt betala ut beviljat stöd.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen