På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Goda exempel från Stockholm

Granskad:

Den 20 januari var det dags för Bygg för Sverigé-turnen att göra nedslag i Stockholm. Cirka 100 personer samlades för en dag med inspiration, information, nätverkande och goda exempel. Efter välkomnande av Peter Fransson, avdelningschef Boverket inledde Ingrid Gyllfors från studentbostadsföretagen med att ge en kort bild av studentbostadsmarknaden.

– Vi ser en bättre balans på studentbostadsmarknaden. Förhållandevis är det få studentbostadsföretag som söker investeringsstödet, men vi ser en förändring, förklarade Ingrid Gyllfors.

Alf Karlsson, statssekreterare på Regeringskansliet berättade hur den politiska styrningen har sett ut för att öka antalet studentbostäder. Flera politiska instrument har använts för att öka antalet bostäder. Investeringsstödet är ett sådant exempel, som infördes i syfte att bygga fler små, energieffektiva hyresbostäder i Sverige. Dessutom har påbyggnadsbonusen införts, där stöd ges för att bygga på befintliga lägenheter med nya bostäder. Andra stöd som införts, som Boverket administrerar, är Kommunbonusen samt stöd för Innovativt och hållbart bostadsbyggande.

– Sent omsider har många börjat arbeta på olika sätt för att lösa obalansen på studentbostadsmarknaden. Fler bostäder har börjat byggas. Det byggs – det byggs förhållandevis mycket – och det borde byggas mer. Och det syns en positiv riktning på studentbostäder, säger Alf Karlsson.

Framöver hoppas Alf Karlsson på en bred bostadspolitisk överenskommelse.

Mattias Hedberg Ek, arkitekt SAR/MSA gav oss en historisk återblick på studentbostaden, och fortsatte med erfarenheter från studentbostadsprojekt han arbetat med. Något han lärt sig om studenter är att de inte alltid i slutändan väljer det de efterfrågar.

Mattias Hedberg Ek
Mattias Hedberg Ek. Foto: Sofia Viklund/Boverket

– Studenter är som alla andra – olika. Det finns efterfrågan och behov av de mest skilda lägenhetstyper. Både vad gäller hyra såväl som storlek och boendeform. Men vad studenterna efterfrågar och vad de sedan prioriterar att betala för är inte samma sak. Många vill bo i eget kök men det är billigare att bo med kompis. Utmaningen är att skapa billig hyra och socialt liv i mindre enheter, säger Mattias.

Elman Azari, Xlnt Living
Elman Azari, Xlnt Living. Foto: Sofia Viklund/Boverket

Elman Azari från Xlnt Living presenterade ett möjligt bidrag till lösning på bostadsbristen för studenter – mobila bostäder. Xlnt Living arbetar med ett modulkoncept som är tids- och kostnadseffektivt. Bostäderna kan vara temporära men också permanenta, och anpassas efter det rådande behovet.

Efter det fick vi ta del av erfarenheter kring Campusutveckling. Susanne Malmgren, chef för studentbostäder Akademiska hus gav oss en inblick i deras arbete med att skapa bostäder för studenter och forskare.

Susanne Malmgren, Akademiska Hus
Susanne Malmgren, Akademiska Hus. Foto: Sofia Viklund/Boverket

– Hur bor man på campus? Och hur ser campus ut – hur sportar man, hur reser man? Vilken service behövs? För att utveckla campus tillsammans med lärosätena har vi utvecklat en metod för Campusplanering, säger Susanne Malmgren.

Susanne Malmgren avslutar med att påpeka hur viktiga studentbostäderna är. – Bostadsfrågan är avgörande för att våra lärosäten ska hålla internationell klass och attraktivitet.

Hans-Åke Palmgren, analytiker på Boverket presenterade läget på bostadmarknaden.

– Vi har ett fortsatt stort behov av bostäder. För att svara mot bostadsbehovet behöver vi bygga 67 000 bostäder om året fram till 2025. Är 2017 nåddes en topp i antalet påbörjade bostäder, nu förväntas det påbörjade bostadsbyggandet minska, och år 2019 minskar byggandet av studentbostäder markant. År 2021 förväntas antalet personer i åldersgruppen 20-24 öka.

Simon Helmér, VD Studentbostäder i Linköping presenterade projektet Vallavåningen, ett studentbostadsprojekt på 15 rum och en del av bo- och samhällsexpot.

– Inför bostadsexpot ställde vi oss frågan: Vad vill vi visa för vår omvärld? Vi ville skapa ett boende som skapar förutsättningar för gemenskap och god studiemiljö. Utifrån det skapades en arkitekttävling som sedan resulterade i studentboendet Vallavåningen, en 15-rummare med små rum, stort kök, och gemenskapsytor. säger Simon Helmér.

Simon Helmér funderar nu på utvecklingen av studentbostäder.

– Studenterna verkar vara beredda att betala lite mer för att få en högre service och komfort. Vi får utvärdera under de närmaste åren och se om det stämmer.

Mot eftermiddagen bidrog Boverkets Frida Jonsson och Ingrid Birgersson med information från Boverket. Frida Jonsson berättade om statlig kreditgaranti för lån till bostadsbyggande - Vad är syftet med kreditgarantierna och hur fungerar det? Ingrid Birgersson gav sedan information om investeringsstöden, vars syfte är att det ska byggas fler hyresrätter och studentbostäder med rimliga hyror och låg energianvändning.

Dagen avslutades med ett panelsamtal bestående av representanter från jagvillhabostad.nu, Xlnt Living, Akademiska Hus, Studentbostadsföretagen, Studentkårerna, Hyresgästföreningen och Boverket.

Frågepanelen diskuterar.
Frågepanelen avslutade dagen. Foto: Sofia Viklund/Boverket

Frågepanelen inledde med att debattera frågan – är det verkligen en bostadsbrist för studenter?

– Ja, säger Maria Strandberg från jagvillhabostad.nu. 400 000 unga saknar ett tryggt boende.

Ingrid Gyllfors instämmer i att det är stort problem, framförallt på hösten då många påbörjar sina studier. 

– Många lärosäten vill öka andelen utländska studenter. De behöver också bostad, och de är ett mörkertal i sammanhanget, säger Susanne Malmgren.

Erik Elmgren, Hyregästföreningen berättar att det inte bara är bostadsbrist, framförallt är det är brist på bostäder till ett rimligt pris. Många studenter har inte råd att bo i de nybyggda bostäderna. Det är en utmaning för framtiden: hur bygger vi bostäder till rimliga hyror?

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen