Så här söker din kommun statligt bidrag

En kommun som har lämnat hyresgaranti kan få statligt bidrag. Villkoren är att kommunen har lämnat hyresgarantin enligt förordning (2007:623) om statligt bidrag för kommunala hyresgarantier, och att det vid det aktuella tillfället finns pengar i den pott som regeringen har avsatt till bidraget.

Kommunen ska ansöka om bidrag för lämnade garantier i efterhand, för ett kvartal i taget. Ansökan ska ha kommit in till Boverket senast den 10 mars, den 10 juni, den 10 september och den 10 december.

Ansök om bidrag via Boverkets e-tjänst för garantier. Kontakta Boverket för att få inloggningsuppgifter till e-tjänsten. Länk till Boverkets e-tjänst för garantier finns under "Relaterad information".

Den som undertecknar ansökan måste vara behörig att företräda kommunen. Glöm därför inte att bifoga en behörighetshandling, till exempel delegationsbeslut, som visar att den som undertecknat ansökan är behörig företrädare för kommunen.

Viktiga uppgifter i ansökan

Alla uppgifter utom garantiernas utfärdandedatum är fördefinierade i ansökan. Välj det alternativ i listan som passar.

Ansökan måste innehålla följande uppgifter:

Om Hyresgarantin

 • garantiomfattning, antal månader som kommunen garanterar
 • garantitid, garantins giltighetstid
 • utfärdandedatum, datum då kommunens åtagande börjar gälla.

Om Hyreskontrakt

 • typ av fastighetsägare
 • lägenhetstyp
 • årshyra

Om hyresgästen eller hyresgästerna

 • kommunens bedömning av den ekonomiska förmågan
 • skäl till att kommunen har utfärdat garantin
 • hushållstyp
 • hyresgästens ålder
 • hyresgästens tidigare boende

Vem gör vad?

Boverket

Boverkets logotyp

Boverket handlägger kommunens ansökan och beslutar om bidrag. Om ansökan bifalls betalar Boverket ut bidrag.

Kommunen

Allmän logotyp för myndigheter

Kommunen ställer ut kommunala hyresgarantier och ansöker om statligt bidrag. Kommunen prövar privatpersoners ansökan om kommunal hyresgaranti. För de hyresgarantier som kommunen beviljat och ställt ut, ansöker kommunen om bidrag hos Boverket.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej