På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Nyheter om stöd och bidrag

Nyhet,

Fler branscher kan söka lokalhyresstöd 31 juli

Den 31 juli utökas antalet branscher som kan söka lokalhyresstödet i Boverkets e-tjänst. Efter detta datum kan hyresvärdar till bland annat bilverkstäder och trafikskolor söka ekonomiskt stöd för sänkt hyra i coronapandemins spår.

Nyhet,

Förlängning av projekttid på grund av coronaviruset

Från och med den 15 juli 2020 kan sökande, som beviljats stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden eller till innovativt och hållbart byggande av bostäder, begära förlängd projekttid fram till och med den 30 juni 2021 om förseningen beror på coronaviruset.

Nyhet,

Allmänna samlingslokaler i landet får 27 miljoner i bidrag

Investeringsbidraget till allmänna samlingslokaler på sammanlagt cirka 27,2 miljoner kronor går i år, 2020, till lokaler i socioekonomiskt utsatta områden och andra allmänna samlingslokaler för standardhöjande reparationer, ombyggnationer, tillgänglighetsanpassningar och ny- och tillbyggnader.

Nyhet,

Försening av projekt på grund av coronaviruset

Om du genomför ett projekt som fått stöd eller bidrag från Boverket och bedömer att projektet kommer bli försenat på grund av coronaviruset ber vi dig meddela Boverket om detta.

Nyhet,

Tio kulturlokaler får bidrag 2020

Boverkets samlingslokaldelegation beslutade den 20 februari 2020 att ge bidrag till sex länsmuseer, ett övrigt museum och tre teaterlokaler. Totalt fördelas i år cirka 9,56 miljoner kronor till tio icke-statliga kulturlokaler runt om i landet.

Sidansvarig: Webbredaktionen