På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Nyheter om stöd och bidrag

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare införs

Nyhet,

Regeringen har den 5 november 2020 beslutat om ett nytt stöd i syfte att lindra de ekonomiska konsekvenserna av spridningen av sjukdomen covid-19. Stödet handläggs av länsstyrelsen, som också ansvarar för all information, samt uppföljning av stödet. Ansökan görs via Boverkets e-tjänst. E-tjänsten öppnar den 10 november.

Nytt stöd för gröna och trygga samhällen

Nyhet,

Regeringen föreslår nu ett nytt stöd för gröna och trygga samhällen. Stödet får ges för åtgärder som främjar stadsgrönska och ekosystemtjänster i områden med socioekonomiska utmaningar.

Fler branscher kan söka lokalhyresstöd 31 juli

Nyhet,

Den 31 juli utökas antalet branscher som kan söka lokalhyresstödet i Boverkets e-tjänst. Efter detta datum kan hyresvärdar till bland annat bilverkstäder och trafikskolor söka ekonomiskt stöd för sänkt hyra i coronapandemins spår.

Förlängning av projekttid på grund av coronaviruset

Nyhet,

Från och med den 15 juli 2020 kan sökande, som beviljats stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden eller till innovativt och hållbart byggande av bostäder, begära förlängd projekttid fram till och med den 30 juni 2021 om förseningen beror på coronaviruset.

Allmänna samlingslokaler i landet får 27 miljoner i bidrag

Nyhet,

Investeringsbidraget till allmänna samlingslokaler på sammanlagt cirka 27,2 miljoner kronor går i år, 2020, till lokaler i socioekonomiskt utsatta områden och andra allmänna samlingslokaler för standardhöjande reparationer, ombyggnad, tillgänglighetsanpassningar och ny- och tillbyggnader.

Tillbaka till toppen