På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Nyheter om stöd och bidrag

Höjt anslag för investeringsstöd år 2021

Nyhet 10 september 2021

Regeringen föreslår i den kommande höständringsbudgeten att anslag för investeringsstödet för byggande av hyresbostäder och bostäder för studerande höjs med 650 mnkr för innevarande år.

Allmänna samlingslokaler i landet får 28 miljoner i bidrag

Nyhet 27 maj 2021

Investeringsbidraget till allmänna samlingslokaler på sammanlagt cirka 28,4 miljoner kronor går i år, 2021, till lokaler för ungdomar och lokaler i områden med socioekonomiska utmaningar samt andra allmänna samlingslokaler. Bidrag har beviljats till åtgärder som tillgänglighetsanpassningar, standardhöjande reparationer och ombyggnader. De sökande som får bidrag i år är från Luleå kommun i norr till Malmö kommun i söder och de enskilda bidragen varierar från knappt 5 000 kronor till drygt 3,9 miljoner kronor.

Regeringen aviserar förlängning av omsättningsstöden

Nyhet 12 maj 2021

För att stärka företagens möjlighet att överbrygga konsekvenserna av pandemin aviserar regeringen att omsättningsstöden till enskilda näringsidkare och handelsbolag med minst en fysisk person som delägare kommer förlängas med månaderna juli, augusti och september 2021.

Nytt stöd för gröna och trygga samhällen

Nyhet 24 februari 2021

Regeringen har infört ett nytt stöd för gröna och trygga samhällen. För att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle är det viktigt att natur- och grönområden i städer och tätorter ökar och utvecklas.

Regeringen inför ett stöd för gröna och trygga samhällen

Nyhet 17 december 2020

Regeringen har beslutat om en ny förordning om stöd för gröna och trygga samhällen. För att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle är det viktigt att natur- och grönområden i städer och tätorter ökar och utvecklas. Tillgång till stadsgrönska, såsom parker och gröna ytor i närheten av bostaden behövs för människors välbefinnande.

Allmänna samlingslokaler med ungdomsverksamhet får dela på 15 miljoner kronor

Nyhet 27 november 2020

Boverkets samlingslokaldelegation delar årligen ut bidrag till utveckling av ungdomsverksamhet i allmänna samlingslokaler. I år, 2020, får 14 projekt som utvecklar samlingslokaler för ungdomar dela på 15 miljoner kronor för att utveckla verksamheten och göra lokalerna mer attraktiva för ungdomar.

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare införs

Nyhet 5 november 2020

Regeringen har den 5 november 2020 beslutat om ett nytt stöd i syfte att lindra de ekonomiska konsekvenserna av spridningen av sjukdomen covid-19. Stödet handläggs av länsstyrelsen, som också ansvarar för all information, samt uppföljning av stödet. Ansökan görs via Boverkets e-tjänst. E-tjänsten öppnar den 10 november.

Tillbaka till toppen