På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Nyheter om stöd och bidrag

Nytt stöd för gröna och trygga samhällen

Nyhet

Regeringen har infört ett nytt stöd för gröna och trygga samhällen. För att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle är det viktigt att natur- och grönområden i städer och tätorter ökar och utvecklas.

Kulturlokaler som får bidrag 2021

Nyhet

Boverkets samlingslokaldelegation beslutade den 18 februari 2021 att bevilja bidrag till fyra länsmuseer, ett övrigt museum och två övriga kulturlokaler. Totalt fördelas i år cirka 9,55 miljoner kronor till 13 projekt i kulturlokaler runt om i landet.

Regeringen inför ett stöd för gröna och trygga samhällen

Nyhet

Regeringen har beslutat om en ny förordning om stöd för gröna och trygga samhällen. För att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle är det viktigt att natur- och grönområden i städer och tätorter ökar och utvecklas. Tillgång till stadsgrönska, såsom parker och gröna ytor i närheten av bostaden behövs för människors välbefinnande.

Allmänna samlingslokaler med ungdomsverksamhet får dela på 15 miljoner kronor

Nyhet

Boverkets samlingslokaldelegation delar årligen ut bidrag till utveckling av ungdomsverksamhet i allmänna samlingslokaler. I år, 2020, får 14 projekt som utvecklar samlingslokaler för ungdomar dela på 15 miljoner kronor för att utveckla verksamheten och göra lokalerna mer attraktiva för ungdomar.

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare införs

Nyhet

Regeringen har den 5 november 2020 beslutat om ett nytt stöd i syfte att lindra de ekonomiska konsekvenserna av spridningen av sjukdomen covid-19. Stödet handläggs av länsstyrelsen, som också ansvarar för all information, samt uppföljning av stödet. Ansökan görs via Boverkets e-tjänst. E-tjänsten öppnar den 10 november.

Nytt stöd för gröna och trygga samhällen

Nyhet

Regeringen föreslår nu ett nytt stöd för gröna och trygga samhällen. Stödet får ges för åtgärder som främjar stadsgrönska och ekosystemtjänster i områden med socioekonomiska utmaningar.

Tillbaka till toppen