Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Tolv kulturlokaler får bidrag 2019

Granskad:

Boverkets samlingslokaldelegation beslutade den 21 februari 2019 att ge bidrag till fyra ansökningar från länsmuseer, tre övriga museer, en teaterlokal och fyra övriga kulturlokaler. Totalt fördelas i år cirka 9,65 miljoner kronor till tolv icke-statliga kulturlokaler runt om i landet.

I år har bidraget framförallt gått till byggnadsåtgärder som ska förbättra tillgängligheten i lokalerna, ombyggnader samt utbyte eller komplettering av inventarier. Bidrag har även beviljats för standardhöjande reparationer och nybyggnation.

Boverket fick denna gång in 42 ansökningar om sammanlagt cirka 62 miljoner kronor.

Om bidraget

Boverkets samlingslokaldelegation beslutar om bidrag till kulturlokaler som ägs av någon annan än staten, till exempel museer, teater- och konsertlokaler, konsthallar och liknande. Lokaler för länsmuseer är en prioriterad grupp.

Beslut om fördelning av tillgängliga medel tas av Boverkets samlingslokaldelegation vid ett tillfälle före utgången av februari månad varje år.

Nästa fördelningstillfälle för bidrag till icke statliga kulturlokaler är i februari 2020 och sista dag för ansökan är den 30 september 2019.

Projekt som fått bidrag:

 • Stiftelsen Dalarnas museum, Falun, Dalarnas län, 2 835 000 kronor
 • The Glass Factory/Emmaboda kommun, Emmaboda, Kalmar län, 1 070 000 kronor
 • Konsthall Tornedalen, Övertorneå, Norrbottens län, 1 700 000 kronor
 • Northern Sustainable Futures AB, Arvidsjaur, Norrbottens län, 1 000 000 kronor
 • Svensk Form Syd- Form/Design Center, Malmö, Skåne län, 75 000 kronor
 • Konstens Kraftverk, Stockholm, Stockholms län, 372 000 kronor
 • Mångkulturellt centrum, Botkyrka, Stockholms län, 12 000 kronor
 • Stiftelsen Upplandsmuseet, Uppsala, Uppsala län, 419 000 kronor
 • Bror Hjort-stiftelsen, Uppsala, Uppsala län, 49 000 kronor
 • Stiftelsen Värmlands Museum, Karlstad, Värmlands län, 950 000 kronor
 • Kulturcentrum Väst, Stenungsund, Västra Götalands län, 243 000 kronor
 • Östergötlands museum, Linköping, Östergötlands län, 927 000 kronor.
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen