Från idé till färdigt lån

Själva avtalet skrivs mellan banken och Boverket, men för byggherren finns det all anledning att undersöka kreditgarantins möjligheter och betydelse för byggprojekten.

Byggherren kan ansöka om en preliminär bedömning av möjligheterna till kreditgaranti hos Boverket. Bedömningen kan sedan användas som stöd vid låneansökan.

Det är banken som beviljar lånet efter en enskild kreditprövning. Detta ska ske oberoende av om en garanti tecknas eller inte, alltså precis som vid en vanlig utlåningsprocess. En preliminär bedömning av Boverket kan dock underlätta diskussionen. Banken ansöker sedan om kreditgarantin, om man finner detta nödvändigt efter projektets förutsättningar.

Boverket ställer ut kreditgarantierna genom ett avtal mellan Boverket och långivaren (banken). Boverket gör också en värdering av objektet, bedömer låntagarens betalningsförmåga samt projektets marknadsförutsättningar med mera.

Betydelse för finansiering

En preliminär bedömning kan ha betydelse för möjligheten att ordna finansiering, både när det gäller lån under byggtiden och den slutliga finansieringen. En preliminär bedömning är kostnadsfri och kan sökas av både byggherre som bank. Notera alltså att Boverket kan göra en bedömning, och lämna besked om möjligheten att teckna en garanti, redan innan ett projekt har börjat byggas.

När låntagare och långivare sedan är överens om finansieringen är det banken som ansöker om att teckna en kreditgaranti. I garantiavtalet fastställs villkoren och avgiften för garantin.

Ansökan och beslut

Själva ansökan om att teckna en kreditgaranti görs i samband med byggstart om det gäller en garanti under byggtiden eller när byggnaden är färdigställd om det gäller en garanti för slutfinansieringen.

Boverkets beslut grundar sig på en bedömning av ett långsiktigt hållbart marknadsvärde på objektet. I regioner med låga marknadsvärden får kreditgarantin motsvara ett schablonberäknat belopp. Boverket gör även en bedömning av låntagarens betalningsförmåga, projektets kassaflöde, säkerheter och marknadsförutsättningar.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej